översiktsplan ÖP16

ÖP16 antagen av kommunfullmäktige den 15 december 2016.

Gislaveds kommuns översiktsplan strävar efter en hållbar utveckling

Gislaveds kommuns översiktsplan är en plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens visionPDF till 2040.

De prioriterade områdena i visionen är:

  • Barns lärande
  • Attraktivitete och utveckling för Gislaveds kommmun
  • Företagsklimat och näringslivssamverkan

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.

Kommunomfattande översiktsplan ÖP16 har ett utvecklingsperspektiv och fokuserar på fem olika områden.

  • Rikt näringsliv
  • Bredare utbildningsmöjligheter
  • Utbyggd och förstärkt infrastruktur
  • Fler och attraktiva bostäder
  • Inkluderande samhälle.

Planen strävar efter en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att ge förutsättningar för exploatering, bevara för att kunna visa upp och behålla livsmiljö för människor, djur och växter. För att detta ska kunnaske måste olika hänssynstagande ske vid planering, bygglovgivning och genomförande av olika åtgärder. Ett hållbart samhälle kräver kunskap, handlingskraft, uthållighet och samarbete.

Hållbarhetsbegreppet innebär att jobba utifrån ett helhetsperspektiv med ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter.

Handlingar som ingår i den nya översiktsplanen:

Underlagshäften


Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22