Planprogram

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och visioner.
Gislaveds kommun har arbetat fram och antagit planprogram för Fållinge by i Smålandsstenar, Gisleområdet i Gislaved och Nöbble industriområde i Reftele.


Sidan uppdaterades senast: 2017-11-22