FOKUS gislaved CENTRUm

Var med och påverka hur Gislaveds centrums fysiska miljö ska utvecklas!

Nu är arbetet igång med framtagande av ett idé- och utvecklingsprogram för Gislaveds centrum. Under ett inledande skede kommer kommunen samla in förslag och synpunkter från medborgare genom workshops och en webbenkät. Dina tankar och idéer är viktiga!

Fyll i enkäten eller lämna förslag via webben

Webbenkät Gislaveds centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkäten är öppen till den 20 januari 2019. Du är anonym men svaren kommer att sammanställas och visas här på hemsidan och vara en del i det färdiga programmet.

Lämna förslag eller anmäl dig till nyhetsbrev

Du kan också lämna förslag eller anmäla dig till nyhetsbrev via e-tjänsten Förslag Fokus Gislaveds centrumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.  

Dialog och workshop med fokusgrupper

Under dialogskedet som varar fram till februari kommer kommunen också ha workshops och dialoger med fokusgrupper där barn och unga är en särskilt viktig grupp.

Hållbar stadsutveckling i Gislaveds centrum

Om projektet

Projektet kommer att resultera i ett program för fortsatt arbete om planering och investering för att förnya och förändra delar av den fysiska miljön i Gislaveds centrum. Det är ett första steg för att fortsatt kunna prioritera åtgärder och fördela resurser för stadsutvecklingen. Framtagandet av programmet beräknas att ta drygt ett år och kommer att visas upp så alla kan titta på det innan kommunfullmäktige antar programmet.

Särskilda prioriterade områdena för projektet är Köpmangatan (gågatan), Johan Orres park (parken runt kommunhuset) samt Järnvägsgatan (vägen förbi ICA Kvantum), men arbetet kommer bedrivas ur ett helhetsperspektiv. Fokus för arbetet kommer att vara flera, bland annat aktivitetsmöjligheter för alla åldrar, viktiga stråk, ökad säkerhet för gående och cyklister samt sammankopplade grönstråk.

Sidan uppdaterades senast: 2018-12-21