Leader Västra Småland

LEADER är en metod inom EU som bygger på att flera olika intressenter går ihop för att tillsammans utveckla landsbygdens ekonomi. Syftet är att genom lokala utvecklingsprojekt skapa förutsättningar för en levande landsbygd där det skall vara attraktivt att bo och arbeta. I begreppet "landsbygd" innefattas även de tätorter som ligger inom LEADER-områdets gränser.

LEADER-stödet finansieras till 70 % av EU och staten. Övriga 30 % bidrar medlemskommunerna med. Nuvarande LEADER-programmet ingår i Sveriges Landsbygdsprogram och pågår mellan 2007-2013.

Sverige är uppdelat i 63 LEADER-områden och Gislaveds kommun ingår i LEADER Västra Småland där också Gnosjö, Vaggeryds och delar av Jönköpings kommun ingår. Alla områden har sin egen utvecklingsstrategi baserad på områdets behov.

Prioriterade områden inom LEADER Västra Småland

  • Utveckling tillsammans med barn och ungdomar
  • Entreprenörsstimulerande insatser
  • Bevarande av natur- och kulturarv

Grunderna i ett LEADER-projekt

  • Samverkan mellan ideell, privat och offentlig sektor
  • Projektets nytta skall tillfalla LEADER-området
  • Projektet måste gynna fler än den som söker stöd
  • Man kan söka stöd för att täcka 100 % av sina kostnader men alla projekt måste ha en egen, privat insats i form av pengar, resurser eller nedlagd ideell tid.

Beslutsfattare

Den grupp som fattar beslut om vilka projekt som skall få stöd kallas för LAG (Local Action Group) och består av 24 personer som är jämt fördelade från ideell, privat och offentlig sektor. De har beslutsmöten 6 gånger per år.

Sidan uppdaterades senast: 2015-06-26