Glashuset i Gislaved.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att tilldela Gislaveds kommuns utmärkelse för god arkitektur 2014 till om- och tillbyggnaden av evenemangshuset GLASHUSET i Gislaved.

Stipendium, fonder och utmärkelser

I Gislaveds kommun finns ett antal stipendium, fonder och utmärkelser som du kan ansöka om och/eller bli tilldelad. Nedan hittar du en sammanställning av samtliga och och i menyvalet kan du välja att läsa mer och nominera. 

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande.

Turismstipendium

Gislaveds kommun instiftade år 2012 in ett turismstipendium.Syftet med priset är att uppmärksamma gott arbete inom besöksnäringen i kommunen, och visa att besöksnäringen är en viktig del av vår totala näring.

Turismpris

Gislaveds kommun turismpris är ett nyinstiftat pris och delas ut för första gången år 2013. Priset är avsett att belöna eller stimulera goda insatser i nytänkande, internationalisering, kvalitet och hållbarhet i företagandet, som har bidragit till att utveckla turismen i kommunen.

Anders Svenssons donationsfond

Gislaveds kommun har erhållit en donationsfond vars avkastning ska användas för stipendier åt ungdomar, som utbildar sig för praktiskt eller teoretiskt yrke.

Kulturstipendium och Kulturpriset

Kulturstipendiet och kulturpriset kan delas ut till en person som är född, uppvuxen, bosatt eller verksam i Gislaveds kommun eller som har annan särskild anknytning till kommunen. Grupper, föreningar eller institutioner som har sin huvudsakliga verksamhet inom kommunens kulturliv är också behöriga att lämna ansökan.

Arkitekturpriset

Gislaveds kommun instiftade 2005 en utmärkelse för god arkitektur. Utmärkelsen är till för att belöna värdefulla insatser för god arkitektur inom kommunen och kan delas ut till nybyggnad eller ett väl genomfört restaurerings-eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde.

Folkhälsopriset

Utses av folkhälsorådet i syfte att uppmärksamma gott arbete inom folkhälsoområdet i kommunen. Priset delas ut till en individ, organisation, förening eller nätverk som gjort en långsiktig och viktig insats för att främja folkhälsan.

Miljöstipendium

Gislaveds kommun delar varje år ut ett miljöstipendium för att stimulera eller belöna bra insatser för miljön. Med miljö menar vi både naturvård och miljöskydd och stipendiet kan delas ut till enskilda personer, markägare, föreningar och organisationer, skolor eller skolklasser och företag som hör hemma i Gislaveds kommun.

Ungdomsledarstipendium

Fritidsnämnden har i många år delat ut stipendium till ungdomsledare i föreningslivet. Stipendiet har två kategorier; Guldledare – ungdomsledare som varit verksam i minst 10 år och Rookieledare; ungdomsledare i åldern 18-25 år och som varit verksam i minst 1 år. Vi vill med detta stipendiuim premiera våra duktiga ungdomsledare som finns ute i våra föreningar.

Kulturslanten

Kulturslanten är ett stipendium för unga i Gislaveds kommun. Det kan till exempel sökas för att genomföra en konsert, arrangera en modevisning eller en konstutställning. Tänk på att kultur är ett väldigt många olika saker, är du osäker på om just ditt projekt är ett kulturprojekt så kolla med oss på Kulturplatån. Under hela projektets gång får du hjälp och stöd av kulturplatåns ungdomscoach.

Lorénska donationsfonden

Fondens ändamål är att ge bidrag till enskilda elever eller gruppverksamhet för elevgruppen från tidigare Öreryds skolas upptagningsområde.

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-14