Foto: smålandsbilder.se

Premiering av personalinsatser inom barn- och utbildningsförvaltningen

Barn- och utbildningsnämnden vill premiera personal som gör något extra, utöver det vanliga, i sitt arbete inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter.

Insatsen ska vara något som gynnar barn och/eller elever i sitt lärande. Insatserna kan gälla pedagogiska insatser, arbetsplatsinsatser, sociala insatser, miljöinsatser m.m. och all personal anställd inom barn- och utbildningsförvaltningen kan nomineras.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott utser tre pristagare varje år. Total prissumma är 15 000 kr.

Prisutdelning sker vid kommunfullmäktiges decembersammanträde.

Nomineringar

Nomineringar kan lämnas enskilt eller av grupper. Barn/elever, föräldrar och personal är välkomna med nomineringar. Det är inte tillåtet att nominera sig själv.

Fokus är att alla insatser ska leda till att barns/elevers lärande stärks.

Nomineringar skickas till:
Gislaveds kommun
Barn- och utbildningsnämnden
332 80 Gislaved

eller via e-post till bun@gislaved.se

Ange den anställdes namn, arbetsplats och motivering om vad den anställde gör som gynnar barns och/eller elevers lärande samt namn, adress och telefonnummer till den/de som nominerar.

Nomineringar kan lämnas senast 17 september 2018.

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-26