Arbetsmarknadsenheten

Kommunen eftersträvar att alla som kan ska försörja sig genom eget arbete. Genom kommunens arbetsmarknadsenhet (AME) erbjuds arbetsträning och praktik för att uppnå detta mål. Där kan du som varit arbetslös en längre tid, uppbär ekonomiskt bistånd eller är nyanländ flykting få hjälp med detta. Det är kommunens socialsekreterare som remitterar deltagare till AME.

Vägen till egenförsörjning

När du börjar hos oss på AME får du träffa en arbetsmarknadscoach som kommer arbeta tillsammans med dig mot dina mål. Tillsammans tar ni fram en handlingsplan och sätter upp delmål.

Kontaktinformation

Arbetsmarknadsenheten (AME)

Du som vill komma i kontakt med oss kan ringa till kontaktcenter och be om att få bli kopplad.

Besöksadress (vid bokat besök)
Töråsvägen 16, Anderstorp

Öppettider:
Mån-fre 08.00-16.00

Sidan uppdaterades senast: