Praktik

Arbetsmarknadsenheten (AME) har ett praktiksamordningsteam och är kommunens resurs i samverkan kring individer som står utanför arbetsmarknaden. Vårt syfte är att stärka och stimulera varje enskild individ till att söka, få och bibehålla ett arbete och därigenom få en egen försörjning.

Ett led i arbetet handlar om att hitta lämpliga arbetsplatser. Genom stöd och arbete i vår jobbsöksverksamhet görs en detaljerad profilering av de kunskaper och intressen som den arbetsökande har och därefter matchas dessa med de krav som ställs av arbetsplatsen.

Vi arbetar i ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och har en bred erfarenhet av att samarbeta med både näringsliv och offentlig verksamhet.

Sidan uppdaterades senast: