Basverksamhet

Foto: Pixabay.com

Samverkansteam Finnveden

Har man varit borta länge från arbetslivet och sociala sammanhang behöver man ofta mer än bara motivation för att börja jobba eller studera.

Vi har därför skapat en ny basverksamhet, Samverkansteam Finnveden, där flera olika personer ingår för att effektivt ge det stöd som varje enskild person behöver. Teamet består av representanter från kommunens arbetsmarknadsenhet, enheten för ekonomiskt bistånd, Försäkringskassan samt Region Jönköpings Län.

Teamets uppdrag är att stödja dig som deltagare till att kunna delta i ordinarie utbud av rehabiliteringsprocesser, studier och arbetsprövning för att så småningom komma ut i arbetslivet. Varje individs rehabiliteringsprocess är unik och teamet gör kontinuerliga avstämningar för att ge så bra förutsättningar som möjligt för att du ska komma vidare i din rehabiliteringsprocess.

Vi erbjuder dig möjlighet till kartläggning, utredning och verksamhet i form av arbetsprövning, aktiviteter med inriktning mot personlig utveckling eller andra aktiviteter av arbetslivsförberedande karaktär.

Syftet:

 • förkorta/förebygga sjukskrivning.
 • förkorta tiden med offentlig försörjning.
 • förebygga passivitet.
 • efter genomförda insatser ska personerna ha närmat sig arbete eller studier.

Målgrupp:

 • Person med behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
 • Behov av minst två myndigheters samverkan kring individen då problembilden är komplex och inte kan lösas inom ordinarie myndighetssamverkan.
 • Långtidsarbetslös, långtidssjukskriven, uppbär aktivitetsersättning, lång tid i bidragsberoende eller i ett tidigare skede identifierat behov av rehabilitering i samverkan.
 • Andra möjliga insatser är uttömda/uteslutna.
 • Deltagare ska bedömas kunna komma ut i arbetslivet.
 • Individen är delaktig och aktiv i sin egen process.
 • Det finns inte några hinder medicinskt eller socialt att påbörja arbetsförberedande/arbetslivsinriktade insatser.
 • Inget aktivt missbruk som påverkar rehabiliteringsprocessen.
 • 18-64 år, med prioritet på åldersgruppen 18-29 år.

Är du intresserad?

Om du har en handläggare hos kommunen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Region Jönköpings Län kan du be hen att skicka en skriftlig remiss till Samverkansteamet.

Du kan också ringa kommunens kontaktcenter och be att bli kopplad till Samverkansteamet.

Sidan uppdaterades senast: