Projekt JOIN 2.0 JoIn 2.0

Gislaveds kommun driver projektet JOIN 2.0 som är finansierat av Europeiska socialfonden.

Syftet med projektet är att skapa bättre förutsättningar för långtidsarbetslösa att komma ut i arbete. Projektet möjliggör en verksamhetsutveckling där flera delar är centrala.

  • En individuell handlingsplan för att komma ut i arbete eller studier med insatser som matchar behovet hos individen för att de ska komma närmare arbetsmarknaden.
  • Bättre samverkan med arbetsgivare i kommunen för att matcha behov av arbetskraft och kompetens mot målgruppen.
  • Bättre samverkan inom Avdelningen för arbete och utbildning för att skapa hållbara system för att arbete framgångsrikt med målgruppen.

Målgruppen i projektet är personer som uppbär försörjningsstöd samt personer som är anställda via extratjänst.

Sidan uppdaterades senast: