Företag, stöd och rådgivning

Det är viktigt för kommunen att du känner dig välkommen och att du får den service som just ditt företag behöver.

I kommunen har vi en lotsande organisation. Det betyder att om du som företagare behöver stöd eller rådgivning så finns det en väg in för dig. Du vänder dig till vårt kontaktcenter som hjälper dig vidare med ditt ärende.

 

Mark och Exploatering

Mark och exploatering arbetar med tomtmark. Hit kan du vända dig med frågor om både hustomter och industrimark.

Bygg- och miljöförvaltningen

Bygg och miljö arbetar med bygglov, bostadsanpassning, energirådgivning, detaljplaner, kart- och mätteknik, lantmäteriuppdrag, miljö- och hälsoskydd, samt livsmedelstillsyn.

Tekniska kontoret

Tekniska kontoret arbetar med avfallshantering och renhållning, anslutning av vatten och avlopp, gator och trafik samt parker, grönområden och torg.

Upphandlingsenheten

Upphandlingsenheten är en central enhet som sköter Gislaveds kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för ca 280 miljoner kronor årligen. Entreprenörsupphandlingar sköts av fastighetskontoret.
I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun och Hylte kommun.

Näringslivsbolag

Gislaved näringsliv AB, är ett helägt kommunalt bolag i koncernen Gislaveds Kommunhus AB. Deras uppdrag är att skapa förutsättningar för en positiv utveckling av kommunens näringsliv och turism. De driver flera utvecklingsprojekt och är en arena för flera olika nätverk.
Här finns även utvecklingsarenan Science Park systemet för dig som vill starta eget och specialistkompetens för dig som vill vidareutveckla ditt företag.

Business Gnosjöregionen

Näringslivsbolagen och kommunerna i de fyra orterna satstar tillsammans på ett gemensamt tillväxtarbete. Utifrån Business Gnosjöregion AB vill man driva gemensamma utvecklingsfrågor och projekt samt bidra till en ökad nationell och internationell konkurrenskraft för näringslivet.

Sidan uppdaterades senast: