Rådgivning vid problem i företaget

Som företagare kan du plötsligt få behov av särskild rådgivning och stöd om du hamnat i svårigheter.

Företagsjouren i Jönköpings län är ett neutralt stöd för företag som hamnat i svårigheter. Verksamheten är ett samarbete mellan Regionförbundet Jönköpings län, Almi Företagspartner och Företagarna. Företagsjouren bildades 2009. Sedan dess har verksamheten arbetat med ca 140 företag och räddat drygt 500 arbetstillfällen.

Företagsjouren arbetar över hela länet och är ett stöd för samtliga 13 kommuner. Den vänder sig till små och medelstora företag där företagaren vill ha hjälp med att göra en analys av dagsläget. Alla uppdrag hos Företagsjouren behandlas med tystnadsplikt och sekretess.

Företagaren erbjuds inledningsvis fem besök eller möten utan kostnad. Vid ytterligare rådgivning förmedlar Företagsjouren kontakter med specialistkonsulter inom bland annat finans, juridik, revision/bokföring och Human Resourses (HR) samt med psykologer, styrelseledamöter, företagsmäklare och marknadskonsulter. Företagsjouren kan även erbjuda stöd i utvecklingsfrågor, förhandlingar och avtalsfrågor.

Göran Qvarnström
Företagsrådgivare Region Jönköping
E-post: Göran Qvarnström

Mobiltelefon:+46 70-536 04 25

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-10