Svenskt Näringsliv Företagsklimat

För Gislaveds kommun är det viktigt att ha ett bra företagsklimat, och deltar  därför bland annat i undersökningen Insikt som genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, och som mäter myndighetservice gentemot företag.

Det finns olika undersökningar som mäter företagsklimat.

Insikt

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för, det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar. De myndighetsområden som mäts är Bygglov, miljö och hälsoskyddsärenden inkl. livsmedelstillsyn, brandtillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse.

De sista tre avslutande frågorna ger ett NKI Nöjd Kund Index som jämförs nationellt. Enkäten i övrigt utgörs av bakgrundfrågor, samt frågor inom serviceområdena: Tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det är endast de företag som haft myndighetsärenden hos kommunen som får enkäten. Antal ärenden i urvalet i Sverige var runt 40.000 i år, varav drygt 300 fanns i Gislaveds kommun.

Läs mer om SKLs undersökning Insikt härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Företagsklimat Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringsliv skickar varje år en enkät till 60000 företag i Sverige för att ta temperaturen på företagsklimatet varav 200 företag i Gislaveds kommun får enkäten. Även 13 000 komunfullmäktigepolitiker i Sverige får möjlighet att svara på motsvarande frågor. Enkäten tillsammans med statistik ger efter en särskild vägning en placering i en ranking.

Läs mer om Svenskt näringslivs företagsklimat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2018-01-10