Brandfarlig och explosiv vara

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt. 

Hantering av brandfarlig och explosiv vara regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor ( SFS 2010:1011). I lagen med tillhörande förordningar beskrivs hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras samt när tillstånd behövs. För brandfarlig vara krävs tillstånd vid hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen krävs för all sorts hantering (inklusive överföring och import).

Här kan du ladda hem information om vad som gäller kring mängder brandfarlig vara, explosiv vara och tillstånd. Du hittar även blanketter för att söka tillstånd samt exempel på handlingar, instruktioner och handböcker.

Postansökan eller digital ansökan

Ansökningar om tillstånd (inklusive bilagor) och föreståndaranmälningar kan skickas via vanlig post eller e-postas till Kontaktcenter istället för att skickas via vanlig post.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-01