Foto: Smålandsbilder

Upphandling, inköp och fakturor

Upphandlingsenheten är en central enhet som sköter Gislaveds kommuns upphandlingar. Vi upphandlar varor och tjänster för ca 450 miljoner kronor årligen.

  • Vi svarar för kommunövergripande och förvaltningsspecifika upphandlingar, information samt uppföljning av avtal.

  • Entreprenadsupphandlingar gällande byggnationer ombesörjs av Fastighet- och serviceförvaltningen.

  • Vi genomför interna utbildningar och informerar om gällande avtal och lagstiftningar.

  • Upphandlingsenhetens roll är att säkerställa att kommunen fungerar som en upphandlande enhet.

I vårt uppdrag ingår även att utföra upphandlingstjänster åt Gnosjö kommun.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-22