Faktura

Här samlar vi information om fakturor som är akuellt just nu.
[Uppdaterad 21 oktober klockan 09.00]

Vi har infört ett nytt ekonomisystem som innebär en del förändringar från det du är van vid. Vi ber dig som har frågor kring fakturor att läsa den samlade informationen. Har du frågor efter att du läst informationen är du varmt välkommen att ställa frågor via vårt frågeformulär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Kundfaktura

Barnomsorsfakturor gällande avgiftskontroll för 2018

Faktura/kreditfaktura avseende avgiftskontroll beräknas att skickas ut under slutet av oktober och början av november månad. Använd länken för att läsa mer om avgiftskontrollen.


Vatten- och avloppsfakturor dröjer

Faktureringen av vatten och avlopp under 2020 fördröjs ytterligare och va-fakturan kommer till dig som kund först i november eller december. Använd länken för att läsa mer om va-fakturorna.


Information till företag med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har kommunen beslutat att skjuta upp fakturering av kommunala avgifter till företag. Det gäller vatten och avloppskostnader, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, receptfria läkemedelskontroller, alkohollagen samt nya tobakslagen under perioden 1 mars 2020 – 31 oktober 2020.

Fakturering av dessa avgifter kommer att ske i november med tidigast betalningsdatum 30 november 2020.

Företag kan begära fakturaunderlag tidigare om de vill betala eller boka upp sina kostnader. Skriv ett mejl till kommunen och beskriv vilken avgift det gäller och om du vill ha fakturan eller underlaget.

 

Leverantörsfaktura


VAN-operatör och referenskoder

Den 1 april 2020
- bytte vi VAN-operatör till Opus-Capita, du som leverantör måste meddela din VAN-operatör detta.
- ändrade vi referenskoder till en sex ställig kod, du som leverantör anger den nya referenskoden på fakturan. Har du inte den nya ref.koden kontaktar du beställaren.


Tidigare information

Elektroniska fakturor till och från kommunen.

Sedan 2019 är det lagkrav på att skicka elektroniska fakturor till och från Sveriges kommuner och statliga myndigheter. Gislaveds kommun använder sig av elektroniska fakturor. Det betyder att kommunen skickar och tar emot samtliga fakturor digitalt.

Leveranrörsfakturor och utbetalningar

Leverantörsportal - mail för aktivering

Leverantören som levererar portalen vi tillhandahåller för att registera e-faktura till oss, har haft problem med att aktiveringsmailen inte går ut som de ska. Detta problem är nu åtgärdat.

Leverantörsportal - osäker sida

Nu erbjuder vi en ny kostnadsfri leverantörsportal för att registera e-faktura till oss. Leverantören av portal har problem med ett certifikat, det innebär att du kan få upp ett meddelande om att sidan inte är säker. De arbetar på att korrigera detta men sidan går att använda.

Utbetalningsavisering

Vid utbetalning av vissa bidrag och ersättningar skickas en utbetalningsavisering ut till mottagaren. Utbetalningen kommer per automatik betalas ut till det konto du som motagare tidigare angivet.

Kundfakturor

Betal och/eller distributionssätt

Vi precis bytt ekonomisystem.
För dig som kund innebär det att:

  • fakturans utseende förändrats
  • betal och/eller distributionssätt som du tidigare anmält kan ha fallit bort

I samband med bytet av ekonomisystem har vi gått igenom vårt kundregister för att uppdatera och säkerställa dess information.
Det betal- och/eller distributionssätt som du tidigare anmält till oss kan i samband med detta fallit bort.

Önskar du att få din faktura på annat sätt tex som e-faktura och/eller autogiro anmäler du det i e-tjänstportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Observera att är det en nyregistrering av e-faktura till din internetbank och du inte fått e-fakturor från oss tidigare så görs anmälan på din internetbank och inte i e-tjänstportalen.

Barnomsorgsfakturor

Just nu pågår justeringar av våra barnomsorgsfakturor och därför är fakturan som avser juni månad som skickats med fakturadatum 2020-06-04 ställd till en av er inkomstgrundare/vårdnadshavare. Desamma gäller för fakturan avseende maj månad och som skickats ut tidigare med fakturadatum 2020-05-31. Detta är tillfälligt och i de fall fakturan ska vara ställd till två inkomstgrundare/vårdnadshavare arbetar vi för att uppgifterna kommer med på framtida fakturor.

Barnomsorgsfakturor

Fakturorna är återigen ställd till båda inkomstgrundare/vårdnadshavare i de fall det är akuellt. Månaden fakturan avser är angiven i formatet ÅrMånad på fakturan tex 202007 (juli månad

Vård- och omsorgsfakturor

Har du betalat den felaktiga marsfakturan kommer krediten som avser denna felaktiga faktura automatiskt att regleras mot den nya korrekta marsfakturan och mot del av aprilfakturan.

Under v. 21 skickades en felaktig vård- och omsorgsfaktura ut, på denna faktura hade moms felaktigt lagts till på det fakturerade beloppet.

En kreditfaktura som krediterar den felaktiga fakturan har skickats ut under v.26, om du redan hunnit betala den felaktiga fakturan behöver du inte göra något, betalningen kommer att regleras mot kommande vård och omsorgsfaktura.

En ny korrekt faktura som avser mars månad har skickats ut 2020-06-26. Desamma gäller fakturor för april och maj.

På grund av omständigheterna erbjuder kommunen möjligheten att flytta förfallodatum en månad eller att delbetala dessa fakturor.

Hyresfakturor (fakturor till kund)

Hyresfakturor som avser maj.
Hyresfakturorna som avser maj har skickats till kund den 30 april. Fakturorna har förfallodatum 2020-04-30, men är framflyttat till 2020-05-31 (i vårt ekonomisystem), det innebär att du har fram till den 31 maj på dig att betala. Inga förseningsavgifter kommer att påföras fakturor som betalats innan dess.

För fakturor med autogiro gäller ordinarie förfallodag. Inga förseningsavgifter kommer att påföras hyresfakturor som är betalade före 2020-05-31.

Bankens rutin kräver att fakturans förfallodatum inte får vara för nära i tid, därför kommer ni som har distributionssätt e-faktura till bank att få er faktura utskickad på papper.

På dessa hyresfakturor har eventuella c/o adresser inte kommit med, detta håller på att justeras och beräknas vara på plats tills nästa fakturering.

Hyresfakturor som avser juni.
Hyresfakturorna som avser juni har skickats till kund den 13 maj. Nu är c/o adresserna med på fakturorna. 

Sidan uppdaterades senast: 2020-10-21