Faktura

Här samlar vi information om fakturor som är akuellt just nu.

Vi har infört ett nytt ekonomisystem som innebär en del förändringar från det du är van vid. Vi ber dig som har frågor kring fakturor att läsa den samlade informationen. Har du frågor efter att du läst informationen är du varmt välkommen att ställa frågor via vårt frågeformulär.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sedan 2019 är det lagkrav på att skicka elektroniska fakturor till och från Sveriges kommuner och statliga myndigheter. Gislaveds kommun använder sig av elektroniska fakturor. Det betyder att kommunen skickar och tar emot samtliga fakturor digitalt.

Kundfaktura

Försenade kundfakturor för april

[Uppdaterad 20 maj klockan 15.00]

Kundfakturor för april gällande vatten och avlopp, omsorg, hyra och arrende är försenade eftersom vi precis bytt ekonomisystem och verksamhetssystem för vatten och avlopp.

Du som saknar din faktura för april gällande ovanstående områden kan avvakta tillsvidare, du behöver inte kontakta kommunen. Det gäller även dig som har e-faktura eller betalar via autogiro.

Vård- och omsorgsfakturor

Fakturan som avser mars har skickas ut till kund den 18 maj med förfallodatum 2020-05-31, tyvärr har moms felaktigt lagts till på det fakturerade beloppet. Du som fått fakturan, eller som får den de kommande dagarna kan helt bortse från den. Det kommer en kreditfaktura och en ny korrekt faktura inom kort.

Om du redan hunnit betala fakturan behöver du inte göra något. Kommunen har koll på det och kommer att reglera din inbetalning mot kommande vård och omsorgsfaktura.

Vård- och omsorgsfakturorna som avser april och maj beräknas skickas ut i början på juni och båda ha förfallodatum 2020-06-30.

Hyresfakturor

Hyresfakturorna som avser maj har skickats till kund den 30 april. Fakturorna har förfallodatum 2020-04-30, men är framflyttat till 2020-05-31 (i vårt ekonomisystem), det innebär att du har fram till den 31 maj på dig att betala. Ing förseningsavgifter kommer att påföras fakturor som betalats innan dess.

Hyresfakturorna som avser juni har skickats till kund den 13 maj. 

För fakturor med autogiro gäller ordinarie förfallodag. Om ordinarie dragning misslyckas, kommer ett nytt försök att göras inom 7 dagar. Inga förseningsavgifter kommer att påföras hyresfakturor som är betalade före 2020-05-31.

Bankens rutin kräver att fakturans förfallodatum inte får vara för nära i tid, därför kommer ni som har distributionssätt e-faktura till bank att få er faktura utskickad på papper.

På hyresfakturorna som skickades ut den 30 april har C/o adresserna har inte kommit med, detta håller på att justeras och beräknas vara på plats tills nästa fakturering.

Barnomorgsfakturor

Vi arbetar med att övergången till det nya systemet ska ske så smidigt som möjligt så att kundfakturorna kan skickas ut så snart som möjligt.

Månadsfaktura för vatten- och avlopp dröjer

Du som har månadsfaktura för vatten och avlopp kommer inte att få någon faktura för april eller maj. Du kommer att bli debiterad senare än vanligt. Det gäller även dig som har e-faktura eller betalar via autogiro.


Betal- och/eller distributionssätt för kundfaktura

I samband med bytet av ekonomisystem har vi gått igenom vårt kundregister för att uppdatera och säkerställa dess information.
Det betal- och/eller distributionssätt som du tidigare anmält till oss kan i samband med detta fallit bort.

Önskar du att få din faktura på annat sätt anmäler du det i e-tjänstportalen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Observera att är det en ny registrering av e-faktura till bank och du inte fått e-fakturor till din bank från oss tidigare så görs anmälan på din internetbank.

Information till företag med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har kommunen beslutat att skjuta upp fakturering av kommunala avgifter till företag. Det gäller vatten och avloppskostnader, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, receptfria läkemedelskontroller, alkohollagen samt nya tobakslagen under perioden 1 mars 2020 – 31 oktober 2020.

Fakturering av dessa avgifter kommer att ske i november med tidigast betalningsdatum 30 november 2020.

Företag kan begära fakturaunderlag tidigare om de vill betala eller boka upp sina kostnader. Skriv ett mejl till kommunen och beskriv vilken avgift det gäller och om du vill ha fakturan eller underlaget.

Leverantörsfaktura

VAN-operatör och referenskoder

Den 1 april 2020
- bytte vi VAN-operatör till Opus-Capita, du som leverantör måste meddela din VAN-operatör detta.
- ändrade vi referenskoder till en sex ställig kod, du som leverantör anger den nya referenskoden på fakturan. Har du inte den nya ref.koden kontaktar du beställaren.

Leverantörsportal

Nu erbjuder vi en ny kostnadsfri leverantörsportal för att registera e-faktura till oss. Leverantören av portal har problem med ett certifikat, det innebär att du kan få upp ett meddelande om att sidan inte är säker. De arbetar på att korrigera detta men sidan går att använda.


Utbetalningsavisering

Vid utbetalning av vissa bidrag och ersättningar skickas en utbetalningsavisering ut till mottagaren. Utbetalningen kommer per automatik betalas ut till tidigare angivet konto.


Sidan uppdaterades senast: 2020-05-20