Faktura

Under året har vi infört ett nytt ekonomisystem som innebär en del förändring för dig som kund. På denna sida samlar vi aktuell information kring de fakturor som kommer från kommun. Har du fler frågor? Använd gärna vår e-tjänst för ställa dina frågor till oss.

[Uppdaterad 30 november klockan 11.00]

Barnomsorgsfakturor gällande avgiftskontroll för 2018

Just nu genomförs retroaktiv avgiftskontroll för barnomsorgen. Faktura eller kreditfaktura går till dig som betalat felaktigt belopp under 2018.

Läs mer om avgiftskontrollen för barnomsorg.

Vatten- och avloppsfakturor

Fakturering av vatten- och avlopp har varit fördröjd under året. Den försenade fakturan kommer till dig som kund i november eller december. Observera att beloppet på fakturan är betydligt högre än vanligt eftersom det gäller för en längre period.

  • Du som har månadsfaktura faktureras i november, för perioden april-november 2020.
  • Du som har kvartalsfaktura faktureras i december, för perioden april-december 2020.

Läs mer om va-fakturorna.

Vatten- och avloppsfakturor samt vård- och omsorgsfakturor

På grund av omständigheterna med försenad eller felaktig faktura erbjuder kommunen möjligheten att flytta förfallodatum en månad eller att delbetala fakturor för

  • vatten och avlopp som gått ut till kund under november och december månad.
  • vård- och omsorg som gått ut till kund under år 2020.

utan att förseningsavgift och ränta påförs, detta under förutsättning att avtalad betalplan följs.

Uppskjuten fakturering till företag med anledning av coronaviruset

Med anledning av coronaviruset har kommunen beslutat att skjuta upp fakturering av kommunala avgifter till företag. Det gäller vatten och avloppskostnader, tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, receptfria läkemedelskontroller, alkohollagen samt nya tobakslagen under perioden 1 mars 2020 – 31 oktober 2020.

Fakturering av dessa avgifter kommer att ske i november med tidigast betalningsdatum 30 november 2020.

Sidan uppdaterades senast: 2020-11-30