Information för dig som är kund till Gislaveds kommun

Sedan 1 april 2019 är det lagkrav på att skicka elektroniska fakturor till Sveriges kommuner och statliga myndigheter och för dem att ta emot det.

Autogiro

Önskar du att ändra betalsätt för din faktura till autogiro anmäler du vilken eller vilka typer av fakturor (tex barnomsorg, hyra, vatten och avlopp) du vill betala med autogiro. Anmälan görs elektroniskt i e-tjänst alternativt kan en blankett skrivas ut eller skickas till dig. E-tjänst och blankett finner du i vår e-portal under rubriken kommun och politik Länk till annan webbplats., vill du få en blankett skickad till dig kontaktar du kommunen genom e-post alternativt telefon.

Skulle du efter att du gjort din anmälan om autogiro få en ny typ av faktura (tex barnomsorg, hyra eller vatten och avlopp) behöver du göra en kompleterande anmälan, det gör du på samma sätt som som en ny autogiroanmälan.

E-faktura

Önskar du att ändra distributionssätt för din faktura anmäler du det elektroniskt i e-tjänst alternativt kan en blankett skrivas ut eller skickas till dig. E-tjänst och blankett finner du i vår e-portal under rubriken kommun och politik Länk till annan webbplats., vill du få en blankett skickad till dig kontaktar du kommunen genom e-post alternativt telefon.

Du kan välja att få dina fakturor i något av följande elektroniskt format:

  • E-faktura till bank, privatperson.
  • PDF faktura via mail.
  • E-faktura till bank, företag.
  • E-faktura Peppol (företag).
  • E-faktura Sve (företag).

Skulle du efter att du gjort din anmälan om e-faktura få en ny typ av faktura (tex barnomsorg, hyra, vatten och avlopp) behöver du göra en kompleterande anmälan, det gör du i samma sätt som tidigare.

Observera att om du inte fått e-faktura till din bank från kommunen tidigare utan det är första gången du registerar att du vill få e-faktura från oss måste du göra anmälan på din internetbank och inte i vår e-portal.
På din internetbank letar du upp en lista över de företag som är anslutna till elektronisk faktura, välj där Gislaveds kommun och fyll i anmälningsformuläret.

Betalning

Betalning av en kundfakura görs till pg 4790302-6 med ocr nr som referens alternativt till bg 595-7014 med ocr nr eller fakturanr som referens.

Återbetalning eller kvitta ett tillgodohavande

Ett tillgodohavande uppstår i regel pga överbetalning av en faktura eller om en kreditfaktura inte kunnat kvittas mot ursprungsfakturan då den redan varit betald. Har du ett tillgodohavande kan du välja att kvitta det mot en annan befintlig faktura eller att få det återbetalt.

Du informerar oss hur du vill reglera ditt tillgodohavande genom ansöka elektroniskt i e-tjänst alternativt kan en blankett skrivas ut eller skickas till dig. E-tjänst och blankett finner du i vår e-portal under rubriken kommun och politik Länk till annan webbplats., vill du få en blankett skickad till dig kontaktar du kommunen genom e-post alternativt telefon.

Frågor och svar gällande kundfakturor

Läs mer om vanliga frågor och svar gällande kundfakturor.


Sidan uppdaterades senast: