frågor och svar gällande leverantörsfakturor

Här har vi sammanställt vanliga frågor och svar som kan vara till hjälp för dig som skickar fakturor till kommunen.


Fakturaadress och märkning

Vilken fakturaadress ska en faktura till kommunen ha?

Gislaveds kommun
Box 50
332 22 Gislaved

Hur ska en faktura till kommunen märkas?

Fakturan ska märkas med:

  • Referenskod som ska anges i referensfältet på fakturan. Referenskoden består av bokstaven G följt av 5 siffror anges, exempel G99999.
    Det är viktigt att ange referenskoden ensam i referensfältet inget annar får stå i detta fält, inga bindestreck eller mellanslag får förekomma.
  • Beställarens för- och efternamn.


  • Vid beställning av varor från annat EU-land ska kommunens VAT-nr anges: SE212000051401.


E-faktura

I vilka elektroniska format tar kommunen emot fakturor?

Vi tar emot fakturor i formatet Peppol.

Peppol är ett internationellt nätverk med en gemensam standard för elektroniska meddelanden som exempel fakturor. Peppol är öppet för alla och finns snart etablerat i hela Europa och har ett gemensamt register som gör det lätt att hitta affärspartner som är anslutna.

Vilken är kommunens identifierare för e-faktura?

Våra identifierare är följande:

  • PEPPOL: 0007:2120000514
  • Svefaktura: 2120000514

Vilken är kommunens accesspunkt och van-operatör för e-faktura?

  • Vår accesspunkt för PEPPOL är OpusCapita.

En av fördelarna med Peppol är att det är lätt att hitta varandra, och att nå säljare och köpare i hela Europa. Det krävs INGA individuella uppsättningar eller krångliga avtal för varje ny affärsrelation.

  • Vår van-operatör för svefaktura är OpusCapita.

Skickar ni svefakturor till oss måste ni meddela er van-operatör vilken van-operatör vi tar emot fakturor via.

Jag försöker skicka en e-faktura till kommunen men den "avvisas"/skickas inte iväg, vad är det för fel på fakturan?

Kontakta din accesspunkt, van-operatör eller systemleverantör för hjälp om varför fakturan "avvisas"/inte skickas iväg.

Vi avvisar ingen faktura.

Jag som leverantör kan inte skicka e-fakturor från mitt affärssystem, hur skickar jag fakturan då?

Vi erbjuder en kostnadsfri leverantörsportal för att registrera e-fakturor (peppol) till oss.

Det finns ingen begränsning i hur många fakturor man får skicka kostnadsfritt till oss.

Vad ska jag som leverantör göra i mitt affärssystem för att kunna skicka e-fakturor?

Kontakta din system leverantör.

Var kan jag får mer information om Peppol?

Tar kommunen emot e-faktura till Internetbank eller pdf-faktura via mail?

Nej, vi tar inte emot e-faktura till internetbank eller pdf-fakturor via mail.

Sidan uppdaterades senast: