Foto: Smålandsbilder

Inköp och policy

Gränser för direktupphandling enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling).

  • Direktupphandling av varor och tjänster får ske upp till 28 procent av tröskelvärdet. (2 197 545 kronor)
  • För inköp under direktupphandlingsgränsen ska enklare prisjämförelser göras, minst tre leverantörer bör tillfrågas.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-24