Ferieverksamhet

Feriearbete

Gislaveds kommun erbjuder dig som är 16 - 18 år feriearbete inom kommunal verksamhet, kommunala bolag och föreningar. Syftet med feriearbete är att ge de som är ung möjlighet att få arbetslivserfarenheter och referenser inför kommande arbetslivet. Placeringen sker utifrån ditt intresse, utbildningsbakgrund samt förutsättningar att ta ansvar och visa engagemang på arbetsplatsen.

Du ska med hjälp av handledning utföra de arbetsuppgifter du blir tilldelad, visa intresse och hålla tider enligt anställningsavtal.

Du arbetar sex timmar per dag, måndag-fredag (förutom midsommarafton då alla är lediga). Arbetstiden kan komma att variera beroende på verksamhetens behov.

Som feriearbetare kommer du att få möjligheten att få arbetslivserfarenheter, referenser och en chans att tjäna pengar genom lön och semesterersättning.

Ansökningsperiod 2019: 1 mars-31 mars.

Feriepraktik

Gislaveds kommuns erbjuder dig som avslutat årskurs 8 feriepraktik inom kommunal verksamhet kommunala bolag och föreningar. Syftet med feriepraktiken är att ge skolungdomar möjligheten att fördjupa sina kunskaper inom ett yrkesområde samt att bli bättre rustade för framtida studie- och yrkesval. Praktikplaceringen sker utifrån de ungas egna önskemål och erfarenhet av PRAO.

Som feriepraktikant har du rätt till en handledare som ska vägleda dig under din tid på en kommunal arbetsplats eller i en förening som är verksam i kommunen.

Du får en praktikersättning som betalas av Gislaveds Kommun.

Du praktiserar sex timmar per dag, måndag-fredag (förutom midsommarafton då alla är lediga). Arbetstiden kan komma att variera beroende på verksamheternas behov.

Som feriepraktikant kommer du att få möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om hur det är att jobba inom en kommunal verksamhet.

Ansökningsperiod 2019: 1 mars-31 mars.

Sidan uppdaterades senast: 2019-08-08