PROJEKT, NÄRINGSLIV OCH ARBETE

I kommunen pågår många projekt kring näringsliv och arbete i samverkan mellan olika aktörer. Projekten drivs av Gislaveds kommun eller kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB.

Konjunkturpaketet 2015-2018

ESF, Europeiska Socialfonden, har beviljat medel för ett genomförandeprojekt. Resultatet från förstudien 2014 testas, implementeras och utvärderas i ett projekt från hösten 2015 - våren 2018. Projektet bygger på att statliga myndigheter, kommun och privat sektor samarbetar för individen i insatser som skall vara korta, positiva och icke låsningsbara. Gislaveds kommun äger projektet och samverkanspartners är bl.a. Arbetsförmedlingen och Enter Gislaved AB. Värnamo, Tranemo och Svenljunga kommuner deltar i erfarenhetsutbyte kring projektet. 

Läs mer om Konjunkturpaketet 2015-2018

Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

Under våren 2014 pågick en förstudie och en omvärldsanalys kring metoder för att hjälpa individer att komma in på arbetsmarknaden. Förhoppningen var att hitta en eller fler metoder för arbetsmarknadsinsatser som ska innehålla olika åtgärder beroende på individens behov. Förstudien är avslutad.

Läs mer om Förstudie Konjunkturpaket Gislaved

Inflyttarsatsning Holland

Gislaveds kommun har länge saknat ett koncept för inflyttning och mottagande generellt, och projektet med inflyttningssatsning för Holland har blivit ett testkoncept för metoder och material att marknadsföra kommunen och informera inflyttare. Holland erbjuder varje år Europas största emigrationsmässa dit 11 000 personer kommer för att planera en flytt till andra länder. Gislaveds kommun har deltagit i tre år. Mässan har funnits i 20 år och där deltar runt 200 kommuner och regioner från hela världen.

Fastighetsägardialoger

I Gislaveds kommun finns ungefär 500 kommersiella fastighetsägare som har någon form av uthyrningsverksamhet av sina lokaler.
Sedan hösten 2013 pågår fastighetsägardialoger för att lyfta olika lösningar och utmaningar. Dialogerna sker i samverkan med branschorganisationen Fastighetsägarna samt Enter Gislaved AB där även handel och fastighetsägare är medlemmar och delägare.

Fastighetsportalen

Kommunerna Vaggeryd, Värnamo, Gislaved och Gnosjö har gemensamt skapat en fastighetsportal där fastighetsägare kan annonsera ut lediga kommersiella fastighetslokaler och mark för uthyrning eller försäljning.

Det här är en service för att hjälpa fastighetsägare lokalt, att nå ut nationellt. Fastighetsportalen är också framtagen för att göra det enklare att hitta lokaler och fastigheter i regionen, vare sig du behöver ett kontor eller industrimark att bygga på.

Läs mer om Fastighetsportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Projekt Framtidens stad

Gislaveds kommun har fått förmånen att delta i ett projekt, Framtidens stad, i samarbete med ytterligare ett antal kommuner och konsultföretagen Newsec och WSP samt branschorganisationen Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor. Projektet går ut på att hitta förutsättningarna som krävs för att utveckla kommuner in i framtiden. Projektet är nu avstultat och gick ut på att hitta förutsättningarna som krävs för att utveckla kommuner in i framtiden.

Slutrapporten hittar du här.PDF

Lotsande organisation

Gislaveds kommun har en lotsande organisation för komplexa företagsärenden. Det betyder att ärenden som berör olika förvaltningar eller på annat sätt behöver extra bevakning - exempelvis en stor nyetablering - kommer upp till lotsen. Varje tisdag morgon träffas mark- och exploateringschef, bygg- och miljöchef, stadsarkitekt och miljöchef för att gå igenom veckans ärenden och planera evenutella företagsbesök. En gång i månaden deltar även räddningstjänst, chef för kart/mätenheten samt tekniska kontoret för att säkerställa att alla aspekter av ärendena hanteras.

Läs mer om vår lotsande organisation

Sidan uppdaterades senast: 2018-03-21