Företagsklimat

För Gislaveds kommun är det viktigt att ha ett bra företagsklimat, och man deltar därför bland annat i undersökningen Insikt som genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting och mäter myndighetservice gentemot företag. Det finns olika undersökningar som mäter företagsklimat och här kan du läsa om vad olika undersökningar visar om Gislaveds kommuns företagsklimat.

SKL Insikt

SKL Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning.

Tillsammans med storsdagsregionerna jämförs resultaten i rapporten Öppen Jämförelse Företagsklimat.

Undersökningen är ett verktyg för kommunerna i arbetet med att skapa ett bättre företagsklimat. Frågorna avser endast faktorer som kommunerna själva har ansvar för, det är bara företag som varit i kontakt med kommunen som deltar. De myndighetsområden som mäts är Bygglov, miljö och hälsoskyddsärenden inkl. livsmedelstillsyn, brandtillsyn, serveringstillstånd och markupplåtelse.

De sista tre avslutande frågorna ger ett NKI Nöjd Kund Index som jämförs nationellt. Enkäten i övrigt utgörs av bakgrundfrågor, samt frågor inom serviceområdena: Tillgänglighet, information, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Det är endast de företag som haft myndighetsärenden hos kommunen som får enkäten. Antal ärenden i urvalet i Sverige var runt 40.000 i år, varav drygt 300 fanns i Gislaveds kommun.

Läs mer om SKLs arbete med företagsklimat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

2015 års resultat släpptes 7 september, läs mer om resultatet här

Svenskt Näringsliv företagsklimat

Svenskt Näringsliv skickar varje år en enkät till 60000 företag i Sverige för att ta temperaturen på företagsklimatet. 200 företag i Gislaveds kommun får enkäten. Även13000 komunfullmäktigepolitiker i Sverige får möjlighet att svara på motsvarande frågor. Enkäten tillsammans med statistik ger efter en särskild vägning en placering i en ranking.

Läs mer om Svenskt näringslivs företagsklimat härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Studie om företagsklimat

Ramböll Management Consulting (RMC) har genom ett uppdrag från SKL analyserat faktorer som spelar roll för att främja företagsklimatet i svenska kommuner. I rapporten presenteras en indikation om olika sektorers betydelse för företagsklimatet. Fördelningen enligt rapporten visar att den privata sektorns service står för 40% - till exempel service från banker, försäkringsbolag, transportbolag och it-bolag. Kommuneras service står för 25%, offentlig sektor som inte är kommunal står för 15 % och företagens egen samverkan står för 20%.

Läs mer om faktorer som spelar roll för företagsklimatet härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterades senast: 2016-06-21