KonjuNkturpaketet är igång

Nu är första gruppen igång med lärlingsplatser med hjälp av ESF-projektet Konjunkturpaketet. "Det var ju fantastiskt att detta projektet fanns och kunde fånga upp ett initiativ från näringslivet så fort", säger Joakim Toll, projektledare för Konjunkturpaketet.

Första deltagarna igång

I samarbete med ett initiativ från näringslivet har Konjunkturpaketet, som är ett ESF-projekt, nu kört igång med de första deltagarna!

Utifrån ett initiativ från Torbjörn Colfach på Toftaholm Herrgård, har krögarna, som ingår i det så kallade Småland resorts, gått tillsammans för att hitta rätt kompetens till sina kök. Initiativet kom samtidigt som projektet Konjunkturpaketet gick in i en genomförandefas och behövde en pilotgrupp.

Projekt med EU-finansiering 2015-2018

Konjunkturpaketet, som är ett ESF-projekt, är till för att tydliggöra de olika verktyg som finns och öka samverkan mellan de olika aktörerna som är kopplade till arbetsmarknaden. Metoden går ut på att korta, riktade insatser (i form av till exempel kompletterande utbildning, arbetspraktik och personlig utveckling) ges till individer och riktas mot branscher där det finns en tydlig efterfrågan på arbetskraft. - Det är därför helt i linje med projektet att stödja precis sådana här initiativ, säger Joakim Toll som är projektledare för Konjunkturpaketet.

Nyanlända en av målgrupperna

Deltagarna tillhör gruppen nyanlända i kommunen och lämpliga deltagare har valts ut med hjälp av Arbetsförmedlingens kartläggning. Därefter ordnades en valideringsdag i samarbete med Gislaveds gymnasieskola, då en första bedömning av deltagarnas praktiska kunskaper gjordes. De deltagare som sedan ansågs lämpliga att gå vidare med, har nu påbörjat en yrkeskompetensbedömning ute hos de deltagande restaurangerna.

Behovet finns hos branschen och det finns även många potentiella arbetstagare. Det som Konjunkturpaketet kan bidra med är att samordna genomförandet, berättar Joakim Toll.

- Efter yrkeskompetensbedömningen kommer vi, i samarbete med bland annat Arbetsförmedlingen och Lernia, att komplettera med yrkessvenska och ordna med en typ av lärlingsupplägg i samarbete med arbetsplatserna. Om det bedöms finnas ett behov, kan det eventuellt även bli aktuellt med kompletterande utbildning.

Målet är att säkra kompetensförsörjningen och minska arbetslösheten i närområdet. För denna grupp handlar det också om att deltagarna snabbare ska integreras och känna sig delaktiga i det svenska samhället. Genom att ta vara på deras befintliga kompetens kan vi genom den här typen av insatser stärka deras ställning på den svenska arbetsmarknaden.

En metod till nytta för många

Konjunkturpaketets metod vänder sig inte enbart till nyanlända utan fokus ligger även på ungdomar och dem som har varit arbetslösa i minst tolv månader. Målgrupperna har olika förutsättningar men det är självklart även skillnad mellan individer. Det viktiga är att utgå från den grund som finns och bygga därifrån.

En av målgrupperna är just de som beräknas vara mellan 30-50 år och hamnade i arbetslöshet efter industrikrisen 2008-2009. "Då försvann flera tusen arbetstillfällen i närområdet, och chansen att just de jobben kommer tillbaka är inte så stor." säger Camilla Wallin Kupferberg.

Fler branscher på gång

- Vi håller nu på att undersöka intresset för liknande initiativ i andra branscher, säger Joakim Toll. Han lyfter fram att detta är en jättechans för branscherna att visa upp sin verksamhet, nå ut till potentiella arbetstagare samt hitta rätt kompetens. - Det är en win-win situation där de får möjlighet att få tag i den arbetskraft de behöver och samtidigt öka sitt sociala ansvarstagande!

Projektet ägs av Kommunstyrelseförvaltningen och finansieras av Europeiska Socialfonden och Gislaveds kommun.

Arbetsförmedlingen, GNAB, EPAB, Värnamo kommun och Tranemo och Svenljunga kommuner bidrar till och deltar i projektet.

Fler aktörer har nu kopplats på, bl.a. Coompanion, Framtidscentrum AB, Almi, Science Park, Ung företagsamhet, Quentia m.fl.

Vill du vara en del av projekt Konjunktupaketet?

Välkommen att höra av dig!

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-13