Konjunkturpaketet på JobbGPS

Den 9 mars i år var det dags för JobbGPS, som marknadsför sig som södra Sveriges största jobbmässa. I år hölls mässan på Gummifabriken i Värnamo och lockade cirka 1800 besökare i olika åldrar och med olika bakgrunder. Konjunkturpaketets representanter Joakim Toll och Angelica Svensson var på plats för att informera om projektet, dela ut informationsblad samt stämma av intresset bland potentiella deltagare.

Stort intresse bland besökare

Det var inte bara nyfikna blickar kring Konjunkturpaketets monter utan många besökare stannade även en stund för att prata med projektrepresentanterna. Framför allt var det många nyanlända som var intresserade av att få hjälp med att komma ut i arbete. - Det känns kul att dessa personer är så aktiva för att få jobb. Flera av de nyanlända vi pratade med hade en bakgrund som till exempel civilingenjör, ekonom eller It-tekniker, vilka är kompetenser de finns en stark efterfrågan på i Sverige, säger projektledaren Joakim Toll.

På mässan besöktes även Konjunkturpaketets monter av personer som har varit arbetslösa ett längre tag samt av ungdomar som ännu inte har kommit in på arbetsmarknaden. - De ville bland annat veta mer om vad projektet innebär och hur de dra nytta av det som görs. Eftersom projektet vänder sig till en bred målgrupp kan de flesta arbetslösa som vill stärka sin ställning på arbetsmarknaden dra nytta av projektets metod, förklarar Angelica Svensson som är projektmedarbetare i projektet.

Samverkan och nätverkande viktigt

Förutom att det kom många besökare var det i år rekord för antalet utställare på mässan. Något som var en fördel både för besökarna och för projektet.
- Vårt projekt bygger mycket på samverkan mellan de olika intressenterna som är kopplade till arbetsmarknaden. Jobbmässan var därför även ett bra tillfälle för oss att ta kontakt med företag och utbildningsanordnare som är viktiga samverkansaktörer för att projektmetoden ska lyckas, framhåller Joakim Toll.

Mot dagens slut hade många människor passerat förbi de olika montrarna och för Konjunkturpaketets representanter var det en lyckad mässa där ett flertal besökare hade gjort en intresseanmälan och uttryckt sin vilja att få ta del av de möjligheter som projektets metod och nätverk kan erbjuda!

Sidan uppdaterades senast: 2018-02-07