pixabay

foto: Pixabay

Näringslivsdialog

Välkommen på näringslivsdialog: Attraktivitet

När: 26 november, 08-12
Plats: Isaberg, Höganloft

Ett bra företagsklimat är en förutsättning för att vi ska klara framtida utmaningar på ett hållbart sätt. En attraktiv plats för de som bor, lever och besöker kommunen är också betydelsefullt för utvecklingen.

Hur når vi dit? Vad tycker du vi ska fokusera på för att lyckas?
Och hur kan vi göra det tillsammans?

Under en workshop arbetar vi med olika attraktivitetsfrågor. Både de som är viktiga för dig som företagare och för kommunen som plats Vilken fråga är viktigast för dig?

Program


08.00

Frukost står framdukat

08.30

Tf. Kommundirektör Erik Zaar inleder

08.40

Uppföljning om vad som har hänt senaste året för förbättrat företagsklimat och vad som är på gång

 • Beskrivning av företagsrankningen.
  Leif Österlind, Näringslivschef
 • Olika exempel på vad som har hänt kopplat till företagsklimatet i kommunen.
  Susanne Norberg, Bygg- och miljöchef
 • Uppföljning av framtagen aktivitetslista
  Louise Moberg, Utvecklingsledare

09.20

Erik Zaar berättar om platsvarumärket A piece of Småland

09.50

Workshop

 • A piece of Småland - hur arbetar vi vidare?
 • Miniworkshops utifrån de områden som anmälts in

11.45

Avslut och bildande av eventuella arbetsgrupper

Anmälan näringslivsdialog 26 november

Genom dialog i form av en workshop gav vi kommunens näringsliv inblick i det arbete som sker, fångade upp vilka förväntningar och synpunkter som fanns samt diskuterade framtida möjligheter. Workshopen ska resultera i ett antal aktiviteter på kort och lång sikt och har föregåtts av en pejling genom intervjuer med representanter från näringslivet och kommunen. Resultatet från pejlingen och workshopen kommer att presenteras när det är klart.

Sidan uppdaterades senast: 2019-11-08