Brandfarlig och explosiv vara

Med brandfarlig vara avses brandfarliga gaser, vätskor och brandreaktiva varor. Med explosiv vara avses explosiva ämnen samt blandningar och föremål som tillverkas i avsikt att framkalla en verkan genom en explosion eller pyroteknisk effekt. 

Brandfarlig och explosiv vara regleras i Lagen om brandfarliga och explosiva varor ( SFS 2010:1011).  I lagen beskrivs hur brandfarliga och explosiva varor ska hanteras på ett säkert sätt samt när tillstånd behövs. För brandfarlig vara gäller tillståndet för yrkesmässighantering eller hantering över vissa mängder, medan det för sprängämnen gäller all sorts hantering, överföring och import.

I länklistan hittar du de blanketter som används för att söka tillstånd för brandfarliga och explosiva varor.

Sidan uppdaterades senast: 2019-02-04