Foto: smålandsbilder.se

Lagar och regler, serveringstillstånd

Alkohollagen

AlkohollagenPDF är en skyddslagsstiftning som reglerar servering och försäljning av alkohol. Kommunens beslut rörande serveringstillstånd grundar sig på denna lagstiftning.

Regeringens proposition 2009/10:125 - En ny alkohollag

För att bättre förstå hur lagstiftarna tänkte finns information i propositionenPDF till den nya alkohollagen.

Kommunala riktlinjer

Varje kommun har riktlinjer för alkoholservering som redogör för:

• vad som gäller enligt alkohollagen (2010:1622) och anslutande föreskrifter

• vilka hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

De kommunala riktlinjerna är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige. Riktlinjerna speglar kommunens uppfattning och ambitionsnivå. De revideras regelbundet, året efter valår eller oftare vid behov. Gislaveds kommuns riktlinjer revideras under våren 2016.

Alkoholförordningen

Läs om olika myndigheters roller vid handläggning och tillsyn i alkoholförordning (2010:1636).PDF

Marknadsföring av alkohol

Läs Alkohollagens 7 kapitel och "Konsumentverkets allmänna råd för marknadsföring av alkoholdrycker till allmänhetenPDF" när det gäller marknadsföring av alkoholdrycker.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24