Foto: smålandsbilder.se

Slutna sällskap, serveringstillstånd

Vad är ett slutet sällskap?

Med ett slutet sällskap avses en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse, såsom en förening eller en annan sammanslutning, där alkoholservering endast är ett komplement till den övriga verksamheten och vanligen förekommer vid enstaka tillfällen. Flera slutna sällskap tillsammans kan aldrig utgöra ett slutet sällskap!

Alkoholservering till slutet sällskap

Vid varje tillfälle då alkoholservering till ett slutet sällskap sker ska arrangören veta vilka personer som deltar i förväg. En gästlista ska kunna visas vid eventuell tillsyn. Under en pågående tillställning får serveringslokalen inte vara öppen för gäster som inte anmält sig i förväg. Gäster får därför inte ges möjlighet att lösa medlemsskap i dörren!

Annonsering av arragemanget till allmänheten får inte ske. Men annonsering får förekomma till samtliga medlemmar i till exempel en förening.

Lagad mat på tillställning till slutna sällskap

Sökanden av ett serveringstillstånd till ett slutet sällskap (stadigvarande eller tillfälligt) behöver inte ha ett godkänt restaurangkök. Sökanden ska dock tillhandahålla lagad mat på tillställningen. En varmkorv eller en smörgås räcker inte för att kravet på att tillhandahålla lagad mat ska anses uppfyllt. Det räcker inte att bara färdigställa maten på plats, sökande måste tillreda maten på något sätt. En planerad meny måste anges på ansökningsblanketten.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24