Innehåll i fakturor till Gislaveds kommun

Leverantören skall endast skicka elektroniska fakturor till Gislaveds kommun. Den standard för elektronisk fakturering som Gislaveds kommun har valt heter Svefaktura.

Faktura ska innehålla följande uppgifter:

  • Referenskod: En (1) siffran följt av två (2) bokstäver exempelvis: 9KA
  • Beställarens För- och efternamn exempelvis: Anna Andersson

Exempel: 9KA
              Anna Andersson 

Kommunens fakturor har automatisk referenskontroll därför är det viktigt att fakturamärkningen skrivas på två rader i fakturahuvudet enligt exempel ovan utan mellanslag eller annat, den treställiga referenskoden skall stå i referensfältet och första tecknet är alltid en siffra (om rad nr 2. med för- och efternamn inte får plats i fakturahuvudet går det bra att skriva som första textrad i fakturan).
  
Alla anställda inom Gislaveds kommun som är behöriga att göra beställningar är informerade om gällande rutiner och känner till vilket ansvar och vilken referenskod man skall uppge vid en beställning.
 
Fakturor till Gislaveds kommun skickas till: 
Gislaveds kommun
Kassan
332 80 Gislaved

Sidan uppdaterades senast: 2017-12-18