Elektronisk upphandling

Nästan alla upphandlingar som genomförs av Gislaveds kommun görs i ett webbaserat upphandlingsverktyg som heter e-Avrop.

e-Avrop är ett system där upphandlande myndighet utformar upphandlingsdokumentdirekt i systemet och där anbudsgivaren avger sitt svar/anbud i samma system. Därför är det viktigt att anbudsgivaren ej bifogar mer dokument än efterfrågat.

Elektronisk upphandling innebär många fördelar för dig som anbudsgivare:

- Ingen pappershantering (Vilket minskar risken för att ha missat något dokument)

- Förenklar anbudsarbetet och systemet är ett stöd genom hela processen.

- Mindre tid går åt för att lämna elektroniska anbud!

Hör gärna av er och lämna synpunkter till oss om upphandlingssystemet          (e-Avrop) och dess upplägg. skicka dessa till upphandling@gislaved.se

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-07