Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Ett kollage av bilder som har med kultur att göra.

Kultur för hälsa – konferens i Glashuset

Välkommen att delta på konferensen Kultur för hälsa som anordnas i Glashuset den 15 september. Ta del av den senaste forskningen och goda exempel på hur du kan använda kultur för att främja hälsa.

Torsdagen den 15 september anordnas Kultur för hälsa, en konferens med ambitionen att ge dig som besökare inspiration och kunskap om hur du i ditt arbete kan använda kulturen på ett nytt sätt som främjar hälsa och välmående. Under dagen har du chansen att delta på seminarier och workshops samt ta del av kulturinslag, forskning och intressanta föreläsare.

Välkommen att delta

Konferensen riktar sig till dig som arbetar med barn, äldre, personer med funktionsnedsättning, hälso-och sjukvård samt integration. Den riktar sig även till beslutsfattare och politiker.

Datum: torsdag den 15 september

Tid: klockan 9.00-15.30

Plats: Glashuset, Gislegatan 20 i Gislaved

För ökad kunskap om kulturens betydelse för hälsa

Genom Kultur för hälsa vill vi öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa samt sprida och bidra till genomförandekraft. Att delta i, eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena och kan bidra till social inkludering och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Forskning visar också att användande av kultur kan förkorta vårdtiden och vara ett komplement i rehabiliteringsprocessen.

Internationella föreläsare

Konferensen gästas av två internationella föreläsare, Nils Fietje och Jimmy Rotheram. Nils arbetar som Research Officer på WHO:s Europakontor och leder organisationens arbete med att öka förståelsen för hur kulturella sammanhang påverkar och interagerar med hälsa och välmående.

Jimmy ansvarar för arbetet med musik på skolan Feversham Primary Academy. År 2018 blev han nominerad till Varkley Foundations Global Teacher Prize för sitt uppskattade arbete med att använda musik som en central del i undervisningen. Det ledde till att skolan gick från att vara en av Englands sämst rankade för elevers utveckling, till att bli en av de bästa.

Ta del av hela programmet för dagen på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats.

Har du frågor om programmet är du välkommen att kontakta birgitta.ekeberg@rjl.se eller ida-klara.johansson@rjl.se.

Kostnad och anmälan

Konferensen kostar 300 kronor inklusive moms. Fika och vegetarisk lunch ingår.

Anmäl dig till konferensen senaste den 29 augusti 2022 på Region Jönköpings läns webbplats. Länk till annan webbplats. Har du frågor om anmälan är du välkommen att kontakta Region Jönköpings län på lok@rjl.se.

Utställningsbord

Under dagen kommer det finnas möjlighet att visa upp och ta del av varandras verksamheter i pauserna mellan seminarier och workshops. Har du något inom det aktuella ämnet som du vill presentera eller visa upp så kan du boka ett utställningsbord i samband med anmälan.

För mer information om att ha utställningsbord, kontakta birgitta.ekeberg@rjl.se.

Arrangörer

Dagen arrangeras av Styrgrupp Kultur för hälsa: Jönköpings län, Jönköpings läns museum, Jönköpings läns bildningsförbund, Jönköpings läns arkivförbund, Jönköpings läns hembygdsförbund och kommunerna i Jönköpings län i samverkan med Gislaveds kommun.

Sidan uppdaterades senast: