Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Så jobbar kommunen med energifrågan

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa ansträngd. EUs energiministrar har kommit överens om att kapa topparna och medlemsländerna ska sträva efter att sänka förbrukningen i vinter för att elpriset ska kunna minska. Läs mer om hur kommunen jobbar vidare med energifrågan.

I september gav kommunstyrelsens allmänna utskott kommundirektören i uppdrag att se över hur kommunens elförbrukning kan minska och att genomföra åtgärder som sänker förbrukningen. Arbete har gjorts för att bedöma såväl potentialer som påverkan på kommunens tjänster och verksamheter.

Vi upprätthåller våra tjänster och verksamheter

– Det är viktigt för oss att upprätthålla våra tjänster och verksamheter eftersom de skapar stort värde för våra boende, besökare och näringsliv. Inte minst under ansträngda tider samt under den kalla och mörka årstiden. Med rätt insatser och prioriteringar kan vi göra det med en lägre energiförbrukning, säger Stefan Eglinger, kommundirektör. I arbetet framåt kommer vi därför framförallt fokusera på fortsatt energieffektivisering av våra anläggningar.

Trygghet och trafiksäkerhet prioriteras liksom julen

Jul-, utomhus- och gatubelysning har till stor del bytts ut till lågförbrukande LED-lampor. En allmän nedsläckning av belysning längs gator, bostadsområden, fasader eller andra offentliga platser kommer därför inte att ske.

– Att släcka gatu- och utomhusbelysning kan få konsekvenser för såväl trafiksäkerhet som den upplevda tryggheten vilket vi inte kommer att äventyra, säger Stefan Eglinger. Vi låter det också få vara advent och jul i det offentliga rummet och kommer ha vår advents- och julbelysning tänd, både inomhus som utomhus.

Energieffektivisering av kommunens anläggningar

Inom kommunen pågår flera åtgärder och en hel del har redan gjorts för att våra anläggningar ska bli mer energieffektiva. Exempelvis har en stor del av gatubelysningen moderniserats och i bostads- och verksamhetsfastigheter har flera åtgärder gjorts när det gäller uppvärmning och ventilation. Vi har också installerat solceller på en stor del av kommunens hyresfastigheter. Fler åtgärder planeras framåt och potentialen till minskad förbrukning är stor.

Alla kan bidra

En del i att spara el är också att vi ändrar vårt beteende, både på jobbet och hemma. Vi kan tillsammans förbättra situationen genom att minska elanvändningen. Energimyndigheten har en kampanj - varje kilowattimme räknas - för att uppmana till minskad elanvändning i hela landet.

På Energimyndighetens webbplats Länk till annan webbplats. hittar du information om energiläget, varför vi behöver minska elanvändningen och hur du kan bidra.

Gratis rådgivning

Vi har en energirådgivare som du kan kontakta om du behöver hjälp att minska energiförbrukningen. Läs mer om vilken hjälp du kan få av vår energirådgivare.

Sidan uppdaterades senast: