Litet rött gästgivaremärke

INNEHÅLL

Höga vattennivåer i kommunen

Under en tid har vattennivån i Nissan och Anderstorpsån varit hög, men de senaste dygnen har vattnet sjunkit. De vägar som tidigare varit avstängda är åter öppna.

[Uppdaterad: 24 januari kl. 09.30]

De senaste veckorna har vattennivåerna i våra sjöar och vattendrag varit höga, vilket gjort att flera vägar, gång- och cykelvägar varit avstängda. Nu har vattnet sjunkit och vägarna har kunnat öppnas upp för trafik igen.

Vattennivåerna är fortfarande höga och marken är mättad. Om du går i närheten av vattendragen, tänk på att vara extra försiktig.

Råd till privatpersoner vid översvämning

Det finns olika sätt att säkra sitt hus eller fastighet mot en översvämning. Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din egendom. Det finns åtgärder som kan vara bra att göra innan eller vid en eventuell översvämning. Läs mer om översvämning på krisinformation.se. Länk till annan webbplats. Där finns samlad information från olika myndigheter om hur du som fastighetsägare kan tänka och förbereda dig innan, under och efter en översvämning.

Du kan också förbereda dig genom att följa SMHI:s väderprognoser Länk till annan webbplats. och i MSB:s översvämningsportal Länk till annan webbplats. visas kartor över översvämningsrisker utmed svenska vattendrag och kuster.

Felanmälningar och journummer vid akuta händelser under kvällar och helger

Ser du något som behöver åtgärdas när det gäller vatten- och avloppsledningar, gator, vägar, belysning eller kommunens fastigheter? Eller har du upptäckt något som kan vara en fara för allmänheten? Gör en felanmälan till kommunen.

Är ditt ärende akut under kvällar och helger finns journummer till olika aktörer som du kan kontakta för att få hjälp.

Sidan uppdaterades senast: