Gislaveds kommun logotyp

Den här nyheten är äldre än ett år.

Tecknad regnbåge mot blå bakgrund. 

Illustration: Vecteezy.com

Tyck till om Gislaved och Anderstorps framtid

Senast uppdaterad 01 februari 2023

Mellan 27 januari och 27 mars ställs fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp ut för granskning. Välkommen att tycka till om förslaget!

Under våren 2020 inledde kommunen arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp, ett arbete som förväntas bli klart under 2023.

Utifrån inkomna synpunkter under samrådstiden från myndigheter, nämnder, bolag, grannkommuner och invånare, har ett omarbetat planförslag tagits fram och finns nu tillgängligt för granskning.

De viktigaste ändringarna i de reviderade planförslaget är:

 • Planbeskrivningen kompletteras med ett nytt avsnitt som innehåller områdesbeskrivningar för de områden som omfattas av ändrad eller utvecklad markanvändning
 • Kartmaterialet kompletteras med ett antal nya underlag
  Flera områden ändras till utredningsområden på grund av att det finns ett behov av utredningar
 • Område för bostadsutveckling i Fryebo blir mindre
 • Ställningstagande om bussgata på Södra Hagalundsgatan tas bort
 • Den norra anslutningen av planerad cykelväg mellan Smålandsstenar Gislaved ritas om
 • Nya utredningsområden för verksamheter och industri samt för reningsverket och tillhörande biologiska dammar
 • Kartlagret som visar gång- och cykelvägnätet justeras i kartan
  Moforsområdet tas bort som utredningsområde för publikhall
 • Yta för utredningsområde för publikhall vid Anderstorps busstation ändras
 • Grönområden i centrala Gislaved och Anderstorp blir mindre

Läs mer om förslaget och planprocessen på sidan om FÖP Gislaved och Anderstorp.

Lämna dina synpunkter

Granskningstiden är 27 januari till 27 mars 2023. Det innebär att du under denna tiden kan lämna synpunkter på det reviderade planförslaget.

Du kan lämna synpunkter digitalt i vårt kartverktyg genom att fylla i och skicka in formuläret under fliken Lämna synpunkter.

Du kan också lämna dina synpunkter skriftligt. Märk kuvertet med "FÖP Gislaved och Anderstorp" och skicka till adressen:

Kommunstyrelseförvaltningen
Gislaveds kommun
332 80

Vad innebär fördjupning av översiktsplan?

En fördjupning av översiktsplan (FÖP) är ett strategiskt dokument som beskriver kommunens planer för den fysiska miljön. Den beskriver hur kommunens mark- och vattenområden ska användas i framtiden och hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och bevaras. Till exempel beskriver den var det är lämpligt att bygga bostäder, industrier och vilka grönområden som är viktiga att bevara eller utveckla. Fördjupningen av översiktsplanen planerar cirka tio år framåt i tiden. Det innebär att vi planerar mot år 2035, med en utblick mot år 2050.

Kontakta kommunen

När du inte kan lösa ditt ärende genom vår webbplats är du välkommen att kontakta oss. Du kan ringa, skicka e-post eller fysiskt besöka oss.

Öppettider i kontaktcenter

Telefon

Måndag

08.00-16.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15.00

Fredag

09.00-15.00

Lunchstängt:

12.00-12.30

Kontaktcenter har öppet för besök måndag 8-16, tisdag till fredag 9-16.

Andra öppettider kan förekomma i samband med helgdagar.