Gislaveds kommun logotyp

Kontaktcenter

Skicka e-post till kommunen (e-postmeddelanden blir en allmän handling)
Ring kontaktcenter på telefon: 0371-810 00

Felanmälan och synpunkter
Ställ en fråga
Lämna en synpunkt
Gör en felanmälan

Välfärdsteknik och digitalisering

Behovet styr införandet av digital teknik inom socialtjänsten. För digital teknik ska inte användas för teknikens skull, utan för att underlätta och förbättra vardagen för brukare, anhöriga och medarbetare.

Med rätt stöd kan alla leva mer självständigt och behovet av omsorg minska. Teknik kan också möjliggöra mer social samvaro för att bryta upplevd ensamhet och isolering.

Teknik som vi använder i vår verksamhet

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet om något oförutsett skulle hända dig i din bostad.

Med hjälp av ett GPS-larm kan det vara möjligt att bo kvar hemma i ett tidigt stadium av demens där GPS-larmen ger trygghet och säkerhet, även för anhöriga.

Larmen går till trygghetscentralen där larmoperatörer svarar dygnet runt. De följer informationen som har lämnats vid beställningen – att antingen prata med användaren av GPS-larmet i larmklockan eller ringa hemtjänsten för assistans. Behövs andra insatser kommer de naturligtvis kontakta ambulans eller polis.

Digitalt stöd i hemtjänsten gör det möjligt att bo kvar längre i den egna bostaden med ökad trygghet och självständighet. Med digitala lösningar kan tillsynsbesök nattetid göras effektivt och miljövänligt. Dessutom kan besöken göras oftare när behov finns

Nattillsyn via kamera innebär att en kamera placeras hos dig, vanligtvis i sovrummet och som fungerar i mörkret. Personalen kan se rörlig bild av till exempel sängen och sovrummet. Ingen inspelning sker och tillsyn sker endast vid i förväg överenskomna tillfällen. Ingen röstkommunikation är möjlig, det är bara en envägskommunikation avsedd nattetid. Säkerhetsnivån är hög och endast behörig personal kan använda kameran.

Du som har nattillsyn kan få detta erbjudande. Tillsammans med berörd personal kommer ni överens om vilka tider tillsynen ska göras och hur ofta.

För att kunna använda nattkamera behövs ett samtycke.

För att uppnå en trygg och säker hantering av nycklar som inte kan tappas bort, stjälas eller kopieras har vi infört nyckelfria lås i hemtjänsten. Du får snabbare hjälp vid larm och personalen känner trygghet i att alltid ha rätt ”nyckel” med sig. Vid larm har personalen nyckeln med sig och behöver inte åka tillbaka till kontoret för att hämta rätt nyckel. Detta påverkar miljön positivt inte minst i en geografiskt utsträckt kommun som Gislaved.

Den digitala nyckeln fungerar tillsammans med en mobiltelefon. En enhet monteras enkelt utan åverkan på insidan av din ytterdörr vilken öppnas med mobiltelefonen. Monteringen sker av kommunens egen personal och ibland med hjälp av låssmed. Du och dina och anhöriga kan även i fortsättningen använda era vanliga nycklar.

Systemet registrerar vem i personalen som låste/låste upp hos vilken vårdtagare och registrerar även tiden. En borttappad eller stulen mobiltelefon kan enkelt spärras.

Om du får problem med ditt lås så kontaktar du vårt digitala serviceteam på telefonnummer 0371-813 54 eller via e-post trygghetslarm@gislaved.se

För en trygg, säker och effektiv hantering av läkemedel har vi nyckelfria läkemedelsskåp. Endast personal med rätt behörighet kan låsa upp brukarens medicinskåp. Personalen har en personlig inloggning och det finns en spårbarhet i vem som öppnar samt under vilken tidpunkt.

Sjuksköterska bedömer behovet av läkemedelsskåp och efter samtycke från brukaren är det teknikgruppen som levererar och installerar läkemedelsskåp.

För att säkerställa god vård sker signering av läkemedelsgivning digitalt med hjälp av en app.

Digitala terapikatter

På vissa av våra boenden finns digitala katter som är ett terapidjur för att ge glädje och trygghet till personer med demens och funktionsvariationer.

Tovertafel digitalt spel

Det magiska bordet – tovertafel är ett spel med ljus och ljud, som reagerar på spelarnas rörelser. I taket sitter en projektor som skapar bilder på bordet. Deltagarna kan välja mellan många olika spel beroende på lust och förmåga, till exempel plocka virvlande höstlöv eller putsa silver. De olika spelen stimulerar tanken, kroppen och samspelet med andra människor. Ett sätt att ha roligt och må bra – ensam och tillsammans.

Tovertafel finns på alla våra vård- och omsorgsboenden.

Mobii KomiAktiv

Mobii KomiAktiv stimulerar användaren till social interaktion, fysisk aktivitet och träning av kognitiva funktioner. Enheten är utrustad med över 100 olika färdiga aktiviteter som är särskilt framtagna, och bevisat effektiva, för användning inom funktionsstöd.

Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, har tagit fram en informationsfilm som visar hur välfärdsteknik kan användas.

Utvecklingsprojekt - välfärdsteknik

Vi arbetar ständigt med att förbättra för dig som behöver stöd och omsorg. Utvecklingsprojekt är en del av vår verksamhetsutveckling med stöd av någon form av välfärdsteknik. Det kan vara robotar, system eller automatiska processer.

Just nu arbetar vi med följande utvecklingsprojekt:

  • Läkemedelsgivare/robotar inom hemtjänst
  • Automatiserade processer för beslut och handläggning
  • Trygghetssystem på särskilda boenden

Sidans innehåll senast uppdaterat:

Saknar du någon information på denna sida, eller om du har någon synpunkt på hur vi kan förbättra den vill vi gärna veta det. Dela med dig av dina tankar genom att fylla i formuläret.Annat innehåll du kanske är intresserad av

Hitta på sidan