Anhöriga och frivilliga

Anhörigstöd och avlastning

Tar du hand om eller hjälper en närstående som på grund av sin fysiska eller psykiska sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning behöver ditt stöd för att klara sin vardag? Det finns stöd för dig och andra i liknande situation. Sedan den 1 juli 2009 finns en lag om anhörigstöd som innebär att stöd ska erbjudas för att underlätta för personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk, äldre eller har funktionshinder. I Gislaveds kommun finns en anhörigsamordnare som arbetar med anhörigstöd.

Det kan innefatta:

Vid behov av tolk anlitas alltid auktoriserade tolkar från Tolkservice, oavsett om det är via tecken eller talat språk.

Att ställa upp för någon annan

Många anhöriga ser det som en självklarhet att ställa upp och hjälpa sina nära och kära. Ofta kan den anhöriga vara långt inne i ett hjälpande innan hen blir medveten om att hjälpen är ett kvalificerat arbete som tar många timmar att utföra. Många gånger blir den anhörige själv drabbad av olika problem och sjukdomar, till exempel sömnsvårigheter, högt blodtryck, stress och belastningsskador. Som anhörig är du ovärderlig men du behöver också få stöd och tid för dig själv.

Besöksinformation samordnare för anhörigstöd

Stationsallén 5 A, Gislaved.

Sidan uppdaterades senast: