Föreningsbidrag, social verksamhet och pensionärsföreningar

Socialnämnden kan, som ett komplement till nämndens eget arbete, besluta om att ekonomiskt stödja föreningsverksamhet och annan ideell verksamhet som syftar till att hjälpa särskilt utsatta grupper i samhället.

Alla bidragsansökningar ska prövas av socialnämnden som i god tid behöver tillräckligt underlag av föreningen för att kunna ta ställning i bidragsfrågan.

Sidan uppdaterades senast: