Anhörigstöd och avlastning

Här hittar du information om sådant du kan få stöd och hjälp med.

Anhörigsamtal och stödplan

Alla anhöriga erbjuds kostnadsfria, enskilda, stödsamtal och hembesök. Det finns möjlighet för anhöriga att få en stödplan upprättad. Stödplanen följs upp och handläggaren erbjuder möjlighet till fortsatt kontakt. Stödformen blir på så sätt långsiktig för den enskilde och blir grunden för anhörigstödet.

Avlösning och hemtjänst

För att underlätta vardagen och för att den anhörige ska få egen tid kan olika stödåtgärder erbjudas genom hemtjänst. Efter beslut av biståndshandläggare erbjuds 10 timmars kostnadsfri avlösning i hemmet per månad.

Korttidsplats och dagverksamhet

Det finns dagverksamhet för personer med demens på Blomstervägens demenscentrum i Gislaved. Du kan ta del av ytterligare information genom att besöka kommunens informationssida om demenssjukdomar. Denna hittar du i länkmenyn. Korttidsplats erbjuds om anhörigstödjaren är i behov av längre sammanhållen återhämtningstid, exempelvis vid Må Bra-dagarna (mer information om Må Bra-dagarna finns längre ned på sidan).

Växelvård

Växelvård erbjuds för att den anhörige ska få möjlighet till sammanhållen egentid. Ett individuellt schema upprättas tillsammans med biståndshandläggaren. Det kan exempelvis vara att den närstående bor 3 veckor hemma och 1 vecka på korttidsplats.

Trygghetslarm

För att göra den anhöriges vardag säkrare är trygghetslarm en bra insats. Beslut om trygghetslarm fattas av biståndshandläggare.

Må bra-dagar

För dig som anhörig finns möjlighet till egen tid för vila på IM, Vrigstadgården. Fem dagars avkoppling och återhämtning, där du får tid att tänka på dig själv.

En bra plats

"En bra plats" är ett anhörigforum på nätet där du kan hitta lättillgänglig information, forskning och fakta, i text eller korta filmer. Du kan anonymt samtala med andra anhöriga. "En bra plats" är en gratistjänst som du ansluts till genom att besöka www.enbraplats.se

Anhörigvårdarkort

Jönköpings länsnätverk för anhörigstöd har gemensamt tagit fram ett anhörigvårdarkort. Det har tagits fram i syfte att ge anhörigvårdare en trygghet om de skulle råka ut för en olycka eller bli akut sjuk. Det är då möjligt att veta att någon kommer att se till den närstående som de vårdar. Anhörigvårdaren uppmanas att fylla i kortet och förvara det i plånboken. Det delas ut av kommunens samordnare för anhörigstöd, biståndshandläggare, kontaktcenter eller laddas ned i länklistan på denna sida.

Koordinatorstöd

Från oktober 2019 kommer Gislaveds kommun att ingå i projektet "Koordinatorstöd" i samarbete med NKA (nationellt kompetenscentrum anhöriga), Socialstyrelsen samt andra kommuner. Projektet syftar till att ge stöd till de som har barn där föräldraskapet innebär ett utökat omsorgsansvar. Mer information kommer under hösten 2019.

Snäckans öppenvårdsmottagning

Vi erbjuder stöd och samtal till anhöriga för att ge kunskap om missbruksproblematik samt ge möjlighet att samla kraft och få nya impulser. Det finns även möjlighet att lyfta fram egna frågeställningar. Vi har möjlighet att erbjuda stöd- och självhjälpsgrupper för anhöriga som vill träffa och prata med andra i samma situation.

Kontaktinformation Snäckan öppenvårdsmottagning (direktkontakt)

Besöksadress:

Henjavägen 8, Gislaved

Telefon:
0371-810 41

Öppettider:
Mån-ons, fre 08.00-16.30
Tors 09.30-18.00

Kontaktinformation anhörigstöd

Besöksadress:

Stationsallén 5 A, GIslaved

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-11