Utbildningar och aktiviteter

  • Utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se
  • Från oktober 2019 kan du som förälder få koordinatorstöd för att guidas och stöttas med var, hur och vad man kan få hjälp med från samhället. Kontakta samordnaren för anhörigstöd Clara A Edvardsson eller LSS-handläggare Irene Johansson via kontaktcenter 0371-810 00.
  • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
  • Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter till madeleine.sjostrand@sv.se Tel. 070-43 13 918.
    • "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder.
    • Vuxensyskon som anhöriga. Dina egna känslor och behov. Samtalsgrupp.
  • Intresseföreningen för psykisk ohälsa är för närvarande vilande. Vill du veta mer? Kontakta ordförande Jenny Andersson 0371-813 19, sekreterare Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-16