Utbildningar och aktiviteter

Utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom

Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få.

Koordinatorstöd

Från oktober 2019 kan du som förälder få koordinatorstöd för att guidas och stöttas med var, hur och vad man kan få hjälp med från samhället.

Studiecirklar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

  • "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder.
  • Vuxensyskon som anhöriga. Dina egna känslor och behov. Samtalsgrupp.

Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter.

Övrigt

Sidan uppdaterades senast: