Utbildningar och aktiviteter

  • Studiecirkel i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan; "Lyfta tillsammans". För föräldrar/anhöriga till barn med olika funktionshinder. Fortlöpande anmälan inför kommande kursstarter till madeleine.sjostrand@sv.se Tel. 070-43 13 918
  • Studieförbundet vuxenskolan har tagit fram en kursplan i form av åtta träffar där vi tillsammans hjälps åt att samtala om, och även finna, livsmod, livsglädje och livsmening. Kursen genomförs under hösten 2019 i samarbete med diakoniassistent Maria Wiss från svenska kyrkan.
  • Ett nytt studiecirkelmaterial är på gång för att samla och stötta vuxna som har ett syskon med funktionsnedsättning. Varmt välkomna att anmäla ert intresse så startar gruppen när minst fem deltagare anmält sig. Mer information lämnas av samordnare för anhörigstöd.
  • I samarbete med Bräcke Diakoni erbjuds "föräldrahelger som ger kraft" för föräldrar och vårdnadshavare som har barn eller ungdomar/unga hemmaboende vuxna inskrivna i kommunens LSS-verksamhet. De vuxna får åka till Mössebergs kurortshotell för en helgs kombinerad kurs och återhämtning.
  • Föreningar erbjuds kostnadsfria föreläsningar om anhörigstöd.
  • "Må-Bra dagar" på IM hemmet i Vrigstad erbjöds även 2019. För plats 2020 kontakta samordnare för anhörigstöd.
  • Utbildning för anhöriga till personer med demenssjukdom. Utbildningen innehåller information om demenssjukdomar, bemötande och vilken hjälp och stöd som finns att få. Kontakta demensteamet i Gislaveds kommun för mer information på telefon: 0371-811 38 eller mail: demensteamet@gislaved.se

Intresseföreningen för psykisk hälsa

  • Föreningen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.
  • Föreningen skall arbeta för att sprida kunskap och att främja psykisk hälsa.
  • Föreningen ska vara kamratstödjande, ett stöd för personer med psykisk ohälsa och för närstående. 

Intresserad?

Tag kontakt med: ordförande Jenny Andersson 0371-813 19,  sekreterare Annika Büser-Lövgren 070-558 15 11

Sidan uppdaterades senast: 2019-09-11