Frågor och svar omvandling Mariagården

På den här sidan samlar vi frågor och svar kring omvandlingen av Mariagården. Innehållet uppdateras allt eftersom det kommer in nya frågor eller nya beslut tas.

Varför ska Mariagården omvandlas?

Det finns flera anledningar till att socialnämnden har beslutat att omvandla Mariagården till biståndsbedömda trygghetsbostäder och 70+ boende:

  • Det finns många tomma platser på kommunens vård- och omsorgsboenden. När beslutet togs fanns det 81 lediga platser.
  • Det finns en lång kö av människor som önskar 70+ lägenheter.
  • Omvandlingen ger kommunen möjlighet att erbjuda en boendeform som inte finns idag. En boendeform som önskas av många.

Mariagården är det boende i kommunen som lämpar sig bäst för att bygga om till ett biståndsbedömt trygghetsboende. Samtidigt blir det ett aktivt hus för alla äldre i och runt Smålandsstenar, med både restaurang och träffpunkt.

När ska omvandlingen vara klar?

I dagsläget finns inget besked om när ombyggnationen av Mariagården kommer att vara klar. Så snart ett beslut har tagits kommer vi att berätta om det.

Vad är biståndsbedömda trygghetsbostäder?

Ett biståndsbedömt trygghetsboende är mellansteget mellan att bo kvar hemma med hjälp av hemtjänst och att bo på ett vård- och omsorgsboende.

I ett biståndsbedömt trygghetboende utför en hemtjänstgrupp insatserna. Skillnaden mot att bo kvar i sin bostad är att du bor i ett hus med närhet till social aktivering och gemensamma måltider. Du har också närhet till människor i samma ålder som du själv är.

Vad händer med hyresgästerna?

En del av hyresgästerna kommer att flytta till ett annat vård- och omsorgsboende i kommunen. Andra kanske ansöker om att bo kvar på Mariagården i form av ett biståndsbedömt trygghetsboende. Oavsett hur våra hyresgäster på Mariagården vill bo framöver kommer vi att ta hand om dem på bästa sätt.

Processen framöver

Enhetschefen eller en annan representant från socialförvaltningen kommer att boka in enskilda samtal med alla hyresgäster och dess närstående. De får då information om hur processen går till och vilka boenden man kan önska att få komma till. Önskemålen matchas sedan mot lediga platser.

När alla hyresgäster har skickat in sin önskan kommer biståndsenheten att erbjuda respektive hyresgäst ett nytt boende. Förvaltningen säkerställer att det nya boendet får kunskap om hyresgästen och hens behov samt ansvarar för att skapa trygghet i processen.

När ska hyresgästerna flytta?

Förhoppningen är att vi kan påbörja en flytt under våren.

Vad händer med personalen?

Vi kommer på bästa sätt att ta tillvara på varje medarbetares kompetens och erfarenhet. Målsättningen är att alla ska erbjudas andra tjänster inom socialförvaltningen eller i andra kommunala verksamheter.

Mariagården är det enda vård- och omsorgsboendet i kommunen där ett par kan bo tillsammans, i samma lägenhet. Kommer den möjligheten att finnas på något annat boende?

Parboende kommer fortfarande vara möjligt, i en annan form. Mariagården har 2-rums lägenheter vilket inget annat boende har. Det finns två möjligheter:

  • Paret får två lägenheter på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.
  • Om paret upplever att deras behov kan tillgodoses med hemtjänstinsatser kan de ansöka om ett biståndsbedömt trygghetsboende på Mariagården där det finns 2-rums lägenheter.

De par som idag bor tillsammans på Mariagården, får de fortsätta att bo tillsammans?

Ja, de kan fortsätta bo tillsammans. Det finns två möjligheter:

  • Paret får två lägenheter på ett av kommunens vård- och omsorgsboenden.
  • Om paret upplever att deras behov kan tillgodoses med hemtjänstinsatser kan de ansöka om ett biståndsbedömt trygghetsboende på Mariagården där det finns 2-rums lägenheter.

Vad händer med restaurangen på Mariagården?

Mariagårdens restaurang kommer fortsätta att vara öppen.

Vad händer med träffpunkten på Mariagården?

Träffpunkten kommer att finnas kvar på Mariagården.

Sidan uppdaterades senast: 2021-02-25