Köttbullar och potatis serverad vid Mariagården i Smålandsstenar

Mat och måltider

Målsättning för socialförvaltningens kostverksamhet

Från och med 1oktober 2022 gäller nya taxor i våra restauranger.

Inom vård och omsorg arbetar vi aktivt med att maten ska vara en viktig del av dagen och skapa goda förutsättningar för välmående och ett glädje. Att arbeta hållbart är också en viktig del i arbetet och inte minst för framtiden. Därför erbjuder vi en säsongsanpassad matsedel med fokus på klimatsmart och bra råvaror. Tillsammans arbetar vi med att utbilda all personal inom både kost och vård om mat för äldre. Vi har tagit fram mål och riktlinjer för vår mat och service.

Matservice

I begreppet matservice ingår både matdistribution, det vill säga nylagad, varm mat som levereras direkt hem till din bostad, och den middag som du kan äta på några av våra vård- och omsorgsboenden.

Vård och omsorg i form av matdistribution är alltid behovsprövad och utgår från den enskildes individuella behov. Ansökan om matdistribution görs till biståndshandläggaren som ansvarar för utredning, bedömning och beslut. I matdistribution ingår varm mat tillsammans med sallad. De dagar då soppa serveras ingår även dessert.

Sidan uppdaterades senast: