Foto: symbolbilder.se

Dödsfall och begravning

Borgerlig begravning är ett samlingsbegreppet för begravningar som sker utan någon speciell ordning och är ett alternativ till en religiös begravning.

Om begravningsakten

Säkert har många människor dragit sig för att begära borgerlig begravning därför att de trott att en sådan på något sätt skulle väcka uppseende. Men borgerliga begravningar är inte längre något ovanligt. Borgerliga begravningar är idag inte något som utmanar eller väcker sensation. Det är en lagfäst medborgerlig rättighet och ett alternativ för dem som står utanför något religiöst samfund, eller för dem som kvarstår men ändå inte önskar jordfästning i Svenska kyrkans ordning.

Begravning "utom kyrkans ordning" kan vara icke-religiös eller av religiös karaktär. Det förekommer till exempel frikyrkliga begravningar efter annan ritual än Svenska kyrkans.

Nu gällande lag säger att avlidnes önskan gällande jordfästning och gravsättning ska iakttas av dem som ombesörjer begravningen "såvitt det är möjligt". Den enda inskränkning lagen anger är att vid sådana tillfällen "må intet förekomma som strider mot förrättningens helgd och allvarliga innebörd".

Begravning med officiant

Officiant kallas den som åtar sig att leda en begravning och/eller minnessammankomst. Vissa begravningsbyråer erbjuder denna tjänst. Det kan också vara en annan person t.ex en släkting, vän eller arbetskamrat till den avlidna. I dagsläget har inte Gislaveds kommun någon utsedd borgerlig begravningsförrättare.

Att agera officiant behöver inte innebära att stora tal ska hållas utan mer om något mycket enklare och mänskligare, endast att leda ett minnesmöte eller avskedsmöte.

Mer information om borgerliga begravningar får man genom personlig kontakt med de lokala begravningsbyråerna.

Sidan uppdaterades senast: