INNEHÅLL

Foto: symbolbilder.se

Dödsboanmälan

Försörjningsstödsenheten handlägger dödsboanmälan (förenklad bouppteckning) och eventuella begravningskostnader.

När någon avlider ska en bouppteckning lämnas till Skatteverket. En bouppteckning kan man göra själv eller också kan en jurist/boutredningsfirma anlitas. En bouppteckning skall vara inlämnad till Skatteverket inom 4 månader efter dödsfallet. Information finns på Skatteverkets hemsida i länklistan.

Observera att dödsboanmälan inte kan göras om:

  • Dödsboet äger fastighet
  • Det finns tillgångar kvar när begravningskostnad etc. är betalt
  • Dödsboet är utflyttat innan kontakt med handläggare
  • Dödsbodelägarna är oense
  • Den avlidne har värdefulla tillgångar

Vid kontakt med försörjningsstödets handläggare får dödsbodelägare information om vilka handlingar som behövs för att en dödsboutredning ska kunna göras. Tid för hembesök i dödsboet bokas även. Om den avlidne var gift eller sammanboende ska även denna ekonomi redovisas. Dödsboanmälan är kostnadsfri.

Begravningskostnader

Begravningskostnader skall i första hand täckas av tillgångarna i dödsboet. Om dödsboet avser att ansöka om ekonomiskt bistånd till begravningskostnader ska kontakt tas med Försörjningsstödsenheten innan begravning beställs hos Begravningsbyrå så att dödsbodelägare kan få information om skäliga kostnader för en enkel och värdig begravning. I annat fall finns risk att dödsbodelägare själva får stå för hela eller delar av begravningskostnaden.

Kontaktinformation individ- och familjeomsorgen (IFO)

Besöksadress:

Åbjörnsgatan 2, Gislaved

Öppettider:

Mån-ons, fre kl. 08.00-16.00
Tors kl. 08.00-18.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-16