Budget- och skuldrådgivning

Budget- och skuldrådgivaren kan ge praktiska råd om hur du kan gå tillväga i din skuldsituation och hjälper till med de ekonomiska beräkningar som behöver göras. De kan också ge råd om vad som krävs för att kunna göra en ansökan om skuldsanering. Uppfyller du Kronofogdens förutsättningar för skuldsanering kan du få råd och stöd hos oss under skuldsaneringsperioden. 

För skuldsatta som inte uppfyller skuldsaneringslagens krav eller som vill ha andra typer av betalningsuppgörelser kan rådgivaren räkna fram realistiska betalningsförslag. Rådgivaren kan i samråd med den skuldsatte arbeta för att förhandla fram nya betalningsvillkor hos fordringsägarna.

Budgetrådgivaren hjälper dig att planera din hushållsekonomi. Till budgetrådgivaren vänder du dig om du har svårt att betala dina räkningar, vill lära dig att prioritera viktiga betalningar och om du vill ha hjälp med en ekonomisk översikt.

Enligt skuldsaneringslagen skall alla kommuner ge skuldsatta personer rådgivning.

Sidan uppdaterades senast: