kontaktperson

Som kontaktperson träffar du ett barn eller en ungdom vanligtvis en gång i veckan under några timmar. Kontaktpersonen kan ha stor betydelse för en ung människa som har få vuxna omkring sig. En person att uppleva nya saker med, som hjälper till att förstärka en många gånger låg självkänsla. Någon som kan visa på alternativ i tillvaron men framförallt har tid att lyssna.

Barnen och ungdomarnas behov som styr

Syftet med att ha en kontaktperson kan vara att stärka självkänslan, bryta isolering eller hitta alternativa fritidsaktiviteter. Innehållet i era träffar beror på barnen eller ungdomarnas behov. Det kan handla om att träffas för att sitta och prata, fika ihop, gå på bio eller hockey, idrotta tillsammans, ta en promenad och en mängd olika saker. I mötet med barnet ska du vara närvarande och kunna lyssna och diskutera det han eller hon behöver prata om. Allt ni gör ska göras med respekt för den unges behov och situation.

Uppdraget kan variera i tid. Det utgår ett arvode och en omkostnadsdel som täcker det ni gör tillsammans.

Vem behöver kontaktperson?

Det finns många olika anledningar till att barn och ungdomar behöver ett extra stöd i form av en kontaktperson. Här ser du några exempel:

  • Barn och ungdomar som är utsatta, mobbade och som blir isolerade behöver närvaro och bekräftelse av en annan person.
  • Barn och ungdomar med föräldrar som inte orkar med föräldraskapet, kan bli sårbara och behöva stimulans och vägledning.
  • Barn och ungdomar på gränsen till destruktivt beteende kan behöva en kontaktperson för att hitta andra sätt att vara.

Hur blir jag kontaktperson?

Efter en intresseanmälan får du komma på intervju och berätta om dig själv och dina tankar kring kontaktmannaskapet. Vi gör också en obligatorisk kontroll i polisregistret och socialregistret.

Sidan uppdaterades senast: