Foto: symbolbilder.se

Särskilt förordnad vårdnadshavare för ensamkommande barn

En särskilt förordnad vårdnadshavare utses om barnets föräldrar är avlidna eller under längre tid inte kan utöva vårdnaden. Ensamkommande barn ska få en särskilt förordnad vårdnadshavare när det fått uppehållstillstånd i landet (permanent eller tillfälligt).

Uppdraget innebär att följa upp att barnet får sina rättigheter tillgodosedda i vardagen. Det handlar till exempel om att få boende och skola att fungera, och att sköta kontakter med myndigheter och hälsovård.

Eftersom barn inte har egen rättshandlingsförmåga är den särskilt förordnade vårdnadshavarens uppgift att företräda barnet i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe

Hur man blir särskilt förordnad vårdnadshavare

Om du är intresserad av att bli särskilt förordnad vårdnadshavare fyller du i intresseanmälan som ni når via länken i länklistan. Ni är även välkomna att skicka e-post eller ringa oss. Ni får sedan information om vad uppdraget innebär och kan också passa på att ställa frågor. Nästa steg är att socialsekreteraren gör en utredning där man också tar registerutdrag från polisen, socialtjänsten och kronofogden.

När du blir godkänd av socialtjänsten får du träffa ett barn som behöver Särskilt förordnad vårdnadshavare. Om det känns bra mellan dig och barnet kommer socialtjänsten att skicka in en ansökan till Tingsrätten. Först när Tingsrätten har beslutat om ärendet är man ansvarig för barnet, innan dess är det god man som ansvarar för barnet.

Ekonomisk ersättning

Som särskilt förordnad vårdnadshavare kommer du få en ersättning som löper månadsvis från kommunen.

Sidan uppdaterades senast: 2020-02-20