Adoption

Den som funderar på adoption kan vända sig till socialförvaltningens familjerättssektion. Här finns möjlighet att få information och diskutera frågor som rör adoption.

För att få adoptera gemensamt måsta man vara gift/registrerad partner och över 25 år. Om man vill adoptera ett barn från utlandet krävs ett medgivande från socialnämnden.

Familjerättssekreterare gör, efter ansökan, en medgivandeutredning och bedömer om det tilltänkta hemmet är lämpligt för att ta emot ett adoptivbarn. Enligt socialtjänstlagen ska den som får ett medgivande ha tillfredställande kunskaper om barn och deras behov samt vara informerad om adoptionens innebörd.

Socialnämnden ska i övrigt i sin bedömning av blivande adoptivföräldrar se till att barnet kommer att få god vård och fostran i hemmet. En medgivandeutredning omfattar det mesta som har att göra med familjen, till exempel:

  • tidigare och nuvarande levnadsförhållanden
  • hälsotillstånd
  • livsåskådning
  • utbildning
  • ekonomi
  • ev. barnerfarenheter och syn på fostran av barn

Medgivandeutredningen ligger till grund för socialnämndens beslut om medgivande. Ett medgivande gäller i två år.

Det finns ett antal auktoriserade adoptionsorganisationer som arbetar med förmedling av barn i utlandet och kontakten med de aktuella länderna. Det förekommer att svenska barn lämnas för adoption men detta är mycket ovanligt. 

Kontaktinformation individ- och familjeomsorgen (IFO)

Besöksadress:

Åbjörnsgatan 2, Gislaved

Öppettider:

Mån-ons, fre kl. 08.00-16.00
Tors kl. 08.00-18.00
Lunchstängt kl. 11.30-12.30

Sidan uppdaterades senast: 2020-03-02