Familjecentral

Familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar är en mötesplats för blivande föräldrar och föräldrar med barn mellan 0 och 6 år, eller tills barnen börjar i förskoleklass. På ett och samma ställe erbjuds olika tjänster av betydelse för barn och föräldrars hälsa och välmående.

På familjecentralerna finns kvinnohälsovård, barnhälsovård, förebyggande socialtjänst, psykolog och öppen förskola.

Familjecentralerna är hbtq-diplomerade efter att personalen genomgått utbildning för att få ökade kunskaper i denna typ av frågor (hbtq är en förkortning för homo-, bi-, trans- och queerpersoner). Man vill kunna erbjuda alla ett bra bemötande oavsett könsidentitet, könsuttryck och/eller sexuell läggning.

Sidan uppdaterades senast: