COPE

Utbildningen COPE (Community parent education) är till för dig som är förälder till barn i åldern 4-17 år. Tillsammans tittar vi på korta skådespelade videovinjetter om ett vardagligt problem i en föräldra-barn situation. Vi identifierar misstag, diskuterar möjliga konsekvenser, tänker ut alternativa sätt att hantera situationen och reflekterar över varför dessa strategier är bättre. Målet är att få verktyg att hantera vardagssituationer som kan ge en bättre relation mellan barn och förälder, utveckla föräldrarollen och därmed kunna känna större glädje i föräldraskapet.

Anmäl dig till nästa kurstillfälle

Cope 4-11 år

Datum: start 7 mars
Tid: tisdagar klockan 17.30-19.30
Plats: familjecentralen, Norra Långgatan 26, Gislaved
Sista dag för anmälan är måndag 27 februari.

Anmälan till Cope 4-11 (max 20 deltagare)

Cope 12-17 år

Datum: start 28 februari
Tid: tisdagar klockan 18.00-20.00
Plats: Gislaveds gymnasium, Gislegatan 5, Gislaved
Sista dag för anmälan är måndag 20 februari.

Anmälan till Cope 12-17 år (max 16 deltagare)

Så här går det till

I en COPE-grupp träffar du andra föräldrar och delar erfarenheter. Gruppen träffas en gång per vecka under åtta veckor. Varje träff är två timmar och är noga strukturerad. Gruppen tittar tillsammans på två inspelade situationer och diskuterar kring detta. Varje kurstillfälle börjar med att man fikar tillsammans. Kursen är kostnadsfri.

Sidan uppdaterades senast: