Separation, skilsmässa

Ibland kan föräldrar i samband med en separation ha svårt att komma överens om hur situationen för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge bäst skall lösas.

Föräldrarna kan komma till oss på familjerätten för rådgivning eller frivilliga samtal, så kallade samarbetssamtal, och därigenom försöka komma överens. Nås ingen överenskommelse kan föräldrarna vända sig till tingsrätten som då ger familjerätten i uppdrag att utreda frågan och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-25